Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
2015 - Anul European pentru Dezvoltare

#EYD2015
Anul european pentru dezvoltare 2015 urmează a fi un an special, fiind conceput ca termen limită pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, asupra cărora comunitatea internațională a convenit în anul 2000; dar și pentru ca un următor set de obiective - Obiectivele de Dezvoltare durabilă - să fie puse în aplicare.

Acest an va fi o ocazie unică de a informa cetățenii UE cum fiecare euro de sprijin face o diferență și de a prezenta angajamentul puternic al UE în eradicarea sărăciei la nivel mondial, ameliorarea situației refugiaților și a celor în mare nevoie de ajutor, combaterea schimbărilor climatice și protecţia resurselor naturale din lume.

Unul dintre principalele obiective ale Anului european este de a arăta cetățenilor UE că ajutorul pentru dezvoltare este și în folosul lor; că aceasta are, de asemenea, un impact pozitiv asupra vieții lor, având în vedere lumea din ce în ce mai interdependentă în care trăim, și de a promova un sentiment de responsabilitate comună, solidaritate și oportunitate în resultat. Anume în toate acestea rezida motto-ul anului, " lumea noastră , demnitatea noastră, viitorul nostru ".

Obiectivele generale ale Anului european sunt:
 
(a) de a informa cetățenii Uniunii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor membre, reliefând rezultatele pe care Uniunea, acționând împreună cu statele membre, le-a obținut în calitate de actor pe scena mondială și că va continua să facă acest lucru în conformitate cu ultimele discuții privind cadrul general post-2015;
 
(b) de a stimula implicarea directă, gândirea critică și interesul activ al cetățenilor Uniunii și al părților interesate din Europa față de cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv cu privire la formularea și punerea în aplicare a politicilor; și
 
(c) de a sensibiliza publicul cu privire la avantajele cooperării pentru dezvoltare a Uniunii nu numai pentru beneficiarii asistenței pentru dezvoltare a Uniunii, ci și pentru cetățenii Uniunii, și de a atinge o mai largă înțelegere a coerenței politicii pentru dezvoltare, precum și de a promova în rândul cetățenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare un sentiment de responsabilitate, solidaritate și oportunități în comun într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.

Măsurile luate pentru a se atinge obiectivele Anului european includ următoarele măsuri care pot fi organizate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local:

Măsurile luate pentru a se atinge obiectivele Anului european pot fi organizate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local, precum și în țări partenere şi includ următoarele:

(a) campanii de comunicare pentru a difuza mesajele-cheie destinate publicului larg și unui public mai specific, mai ales tinerilor și altor grupuri-țintă esențiale, inclusiv prin mijloacele de comunicare sociale;

(b) organizarea de conferințe, evenimente și inițiative cu toate părțile interesate relevante pentru a promova participarea activă și dezbaterile și pentru a sensibiliza populația la toate nivelurile;

(c) măsuri concrete în statele membre menite să promoveze obiectivele Anului european, în special prin educația pentru dezvoltare , schimbul de informații și schimbul de experiență și de bune practici între administrațiile naționale, regionale și locale și alte organizații; și

(d) efectuarea de studii și sondaje și diseminarea rezultatelor acestora.

Context:

Acesta va fi primul an european axat pe afaceri externe.

UE este cel mai mare donator de asistență oficială pentru dezvoltare (ODA) din lume. La patru ani după adoptarea Agendei pentru Schimbare (Proiect al Comisiei Europene pentru a refocaliza ajutorul său de dezvoltare şi pentru a se asigura că acesta ajunge la sectoarele și țările care au nevoie de aceasta cel mai mult), 2015 este momentul ideal pentru a examina rezultatele obținute până în prezent dar și ce mai trebuie făcut.

În ciuda crizei economice actuale, sprijinul pentru dezvoltare rămâne ridicat la nivelul UE, potrivit unui sondaj recent al Eurobarometrului 83% dintre cetățenii UE considera că Europa ar trebui să continue să ajute țările în curs de dezvoltare.

Printre evenimentele majore ale Anului european al Development pot fi enumerate evenimentul belgian de lansare cu Bozar și Africalia care va avea loc la 17 ianuarie 2015, un eveniment dedicat subiectelor gender în Letonia la 2 martie, in cadrul Zilelor Europeane de Dezvoltare 2-3 iunie, precum și evenimentul de închidere, organizat de președinția Luxemburgului la 8 decembrie.

În plus, Comitetul Regiunilor a mentionat un alt eveniment major, numit "Forumul cooperării descentralizate", care va avea loc în perioada 1-2 iunie, la Bruxelles, la care vor participa de la 800 la 1000 de participanți, dintre care mulți ar veni de la țările în curs de dezvoltare.

Luni tematice

Diversele evenimente în cadrul Anului European pentru Dezvoltare vor fi axate pe 12 subiecte.

Luna ianuarie va fi dedicată temei "Europa în lume",

 • februarie - "Educației",
 • martie "Femei și fete",
 • aprilie - "Sănătății",
 • mai - "Păcii și securității",
 • iunie -"Creșterii ecologice durabile, locurilor de muncă decente și întreprinderilor "
 • iulie -" Copiiilor și tinerilor ",
 • august - " Ajutorului umanitar ",
 • septembrie  - " Demografiei și migrației ",
 • octombrie - "Securitătii alimentare ",
 • noiembrie - " Dezvoltarea si clima- acțiune durabilă "și
 • decembrie, - "Drepturilor omului și guvernanței".

Lansarea oficială a Anului european pentru dezvoltare 2015

La 9 ianuarie 2015, în Riga, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul Letoniei, Laimdota STRAUJUMA, au lansat în mod oficial Anul european pentru Dezvoltare 2015. Primul-ministru a subliniat că anul de Dezvoltare a fost  momentul oportun pentru o privire de ansamblu asupra rezultatelor obținute, inclusiv reducerea la jumătate a nivelului de saracie la scara globala, iar acest lucru este, de asemenea, momentul de a actionaa împreună pentru  identificarea viitoarelor obiective de dezvoltare la nivel mondial.

tradaptare infoeuropa.md
 

Informaţii suplimentare

2013/ 2014  - Anul european al cetăţenilor
2012 - Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida