Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Informare juridică
Acorduri internaţionale
  • EUR-Lex -  Acorduri internaţionale
  • Consiliul Uniunii Europene: Baza de date privind acordurile
  • Treaties Office Database
EUR-Lex cuprinde ansamblul instrumentelor generate de către Comunităţile Europene în cadrul exercitării responsabilităţilor lor la nivel internaţional:
  • acordurile încheiate de Comunităţile Europene cu ţări terţe sau cu organisme internaţionale în domeniile lor proprii de competenţă;
  • acordurile încheiate de comun acord de către statele membre şi Comunităţile Europene în cadrul domeniilor de competenţă comună (acorduri mixte);
  • deciziile comitetelor mixte, comitete create în temeiul unui acord internaţional şi care reunesc reprezentanţii semnatarilor în vederea gestionării acordului.
Această pagină web oferă acces la acordurile încheiate de către Comunităţile Europene în funcţie de

rubrici de clasificaremateriePentru a efectua căutări legate de acorduri internaţionale, daţi clic pe linkul „Căutare în acorduri internaţionale” din meniul din partea stângă a ecranului.

CONSILIUL UE: BAZA DE DATE PRIVIND ACORDURILE
Prin intermediul acestui site pot fi obținute informaț ii privind aceste acorduri, inclusiv cele în curs de aprobare.Informațiile sunt actualizate zilnic și includ datele de semnare, de aprobare și de intrare în vigoare.De asemenea, se va face referire la orice rezerve sau declaraț ii relevante făcute de una din părț ile la acord, iar textele acestor declaraț ii vor putea fi consultate integral pe acest site.

Acest site include, de asemenea, informaț ii cu privire la convenț iile încheiate între statele membre ale UE în anumite domenii, precum cooperarea poliț ienească și judiciară în materie penală, dreptul societăților comerciale și dubla impunere.

Când textul unui acord sau al unei convenț ii a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE, se indică referinț a, iar textul poate fi accesat făcând clic pe referinț ă.

 Baza de date privind tratatele (Treaties Office DatabasE )
Treaties Office Database / Serviciul European de Acţiune Externă
 


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida