Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: Pagina APCE
Rezoluţia 1983: Prostituţia, traficul şi sclavia modernă în Europa
În cadrul sesiunii de primăvară a APCE a fost adoptată o Rezoluţie privind prostituţia, traficul şi sclavia modernă în Europa.

Traficul de fiinţe umane este o încălcare gravă a drepturilor umane şi una dintre cele mai rentabile activităţi pentru organizaţiile criminale de talie mondială. Acesta urmăreşte diferite scopuri, printre care munca forţată, criminalitate şi prelevarea de organe. În Europa, traficul în scopul exploatării  este cea mia răspândită formă: se consideră ca ar viza 84 % din victime.

Eforturile întreprinse în scopul contracarării acestui fenomen s-au intensificat substanţial în ultimul deceniu, dar sunt încă insuficiente. Traficul transnaţional constituie cea mia importantă parte a acestui fenomen, iar armonizarea normelor juridice şi cooperarea internaţională eficientă în domeniul penal sunt esenţiale pentru asigurarea succesului activităţilor de combatere a traficului de fiinţe umane. Lipsa datelor veridice şi comparabile privind prostituţia şi traficul în Europa reprezintă un obstacol major pentru formularea şi implementarea politicilor eficiente împotriva traficului în scopul exploatării sexuale, Crearea unui sistem de colectare a datelor cu privire la prostituţie  şi trafic la nivel european este crucială. În calitate de organizaţiei pan-europeană, Consiliul Europei are un rol important în promovarea unui astfel de sistem.

Unele State membre ale Consiliului Europei au elaborat o legislaţie şi politici cu privire la prostituţie care vizează combaterea traficului prin reducerea cererii de victime. Acesta este cazul Suediei, precum şi al Islandei şi Norvegiei. “Abordarea suedeză”, bazată pe criminalizarea procurării de servicii sexuale, se află acum în proces de discuţie în parlamentele majorităţilor ţărilor europene în calitate de instrumente de combatere a traficului. Cu toate că fiecare sistem prezintă avantaje şi dezavantajele sale , politicile care interzis procurarea de servicii sexuale prezintă cele mai mari şanse de a avea un impact pozitiv asupra reducerii traficului de fiinţe umane. Indiferent de abordarea juridică adoptată, legislaţia cu privire la prostituţie ar trebui să includă măsuri de reducere a riscurilor care prevăd contracararea impactelor negative ale prostituţiei asupra persoanelor vizate şi susţinerea celor care doresc să abandoneze comerţul sexual.

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida