Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Rezoluţia 2075: Implementarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
La 30 septembrie 2015, în cadrul sesiunii plenare, APCE a adoptat Recomandarea 2079 şi Rezoluţia 2075 cu privire la implementarea Hotărârilor CEDO de către Statele părţi.

Într-al optulea raport privind implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului a identificat probleme majore ce includ durata procedurilor judiciare, detenția preventivă ilegală și/sau lungimea excesivă a acesteia, neexecutarea hotărârilor judecătorești naționale, decese şi rele tratamente cauzate de organele de drept și lipsa de anchetare eficientă, precum și condițiile precare în instituțiile de detenție. Există un număr în creștere de hotărîri cu privire la probleme complexe sau structurale ce nu au fost implementate de mai mult de zece ani.
 
Comisia recomandă, printre altele, punerea în aplicare promptă a hotărîrilor Curții de la Strasbourg, înființarea unor căi de atac naționale eficiente și crearea de proceduri parlamentare pentru a monitoriza schimbările legislative necesare întru conformarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comitetul de Miniștri ar trebui, de asemenea, să fie încurajat să facă uz de "procedura încălcării" (articolul 46, alineatele 4 și 5 din Convenție) și să întreprindă măsuri mai ferme în cazul neexecutării dilatorii sau continue a hotărîrilor. Comitetul Miniștrilor ar trebui să coopereze mai strîns cu societatea civilă și să asigure o mai mare transparență a procesului său de supraveghere.
 
După cum s-a subliniat în Declarația de la Bruxelles adoptată la 27 martie 2015 în cadrul Conferinței la nivel înalt privind "implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, responsabilitatea noastră comună", Adunarea invită statele părți să pună în aplicare deplină recomandările incluse, în special:
 
8.1. să prezinte planuri și rapoarte de acțiuni către Comitetul de Miniștri în timp util;
8.2. să creeze căi de atac naționale eficiente pentru a aborda încălcările Convenției;
8.3. să ofere suficiente resurse actorilor implicați la scară națională care sunt responsabili de implementarea hotărârilor Curții;
8.4. să asigure o reacție promptă la hotărîrile ce ridică probleme structurale;
8.5. să ia măsuri de sensibilizare pentru a promova standardele Convenției;
8.6. să organizeze dezbateri parlamentare privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții.

Traducere neoficială: infoeuropa.md

Informaţii suplimentare

Sesiunea de toamnă a APCE (2015): subiecte de importanţă majoră
Recomandarea 2079: Implementarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului
Rezoluţia 2075: Implementarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida