Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Rezoluţia 2077: Abuz de detenţie preventivă în statele părţi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Abuse of pretrial detention in States Parties to the European Convention on Human Rights
La 1 octombrie 2015, în cadrul sesiunii plenare, APCE a adoptat Recomandarea 2081 şi Rezoluţia 2077 privind abuzul de detenție preventivă în statele părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Detenția preventivă are mai multe efecte negative atît asupra deținutului, cît și asupra societății în ansamblu. Convenția Europeană a Drepturilor Omului stabilește limitele de utilizare a detenției preventive și normele aplicabile la tratamentul unor atari deținuți.
 
Numărul mare de oameni în detenție preventivă în Europa este o indicație că motivele permisibile pentru detenție preventivă, în particular pentru a preveni dispariția bănuitului sau influențarea martorilor și/sau altor probe, sînt - într-o serie de cazuri - interpretate prea larg sau invocate pro forma pentru a justifica detenția preventivă pentru alte scopuri abuzive.
 
Aceste motive abuzive pentru detenție preventivă au drept scop de a aplica presiune asupra deținuților, constrîngîndu-i să depună mărturii despre o crimă sau să mărturisească împotriva unei terțe persoane; să discrediteze sau altfel să neutralizeze concurenții politici sau pentru a promova alte obiective politice; să aplice presiune asupra deținuților, în scopul de a-i obliga să-și vîndă afacerile sau pentru a estorca mită de la ei, cît și pentru a intimida societatea civilă și aduce la tăcere vocile critice.
 
Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului, menționînd un anumit număr de cauze cu utilizarea abuzivă a detenției preventive, invită statele părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului să pună în aplicare măsuri specifice menite să reducă cazurile de detenție preventivă și pentru eradicarea abuzării de acestea.

Traducere neoficială: infoeuropa.md
 

Informaţii suplimentare

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida