Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: CEDO
Ghid practic cu privire la admisibilitate
A practical guide on admissibility criteria
Locul: Strasbourg
Pagini: 95
Cuvinte cheie: cedo, admisibilitate, ,
Acces: PDF , On-line
Ghidul a fost elaborat de Jurisconsultul CEDO şi este destinat în principal practicienilor dreptului, în special avocaţilor care au vocaţia să reprezinte reclamanţii în faţa Curţii.
De mai mulţi ani şi ca urmare a unor factori diverşi, Curtea este copleşită de numărul de cereri individuale (la 31 martie 2011 erau pendinte peste 149 000). Or, majoritatea acestor cereri (peste 95%) sunt respinse, fără să fie examinate pe fond, pentru că nu au îndeplinit unul din criteriile de admisibilitate prevăzute de Convenţie. Această situaţie generează o dublă frustrare. Pe de o parte, având obligaţia de a răspunde fiecărei cereri, Curtea nu are posibilitatea de a se concentra, în termene rezonabile, pe cauzele care necesită o examinare pe fond, iar acest lucru nu are utilitate reală pentru justiţiabili. Pe de altă parte, acţiunile a zeci de mii de reclamanţi sunt respinse fără drept de apel, deseori după ani de aşteptare.

Ideea de a pune la dispoziţia potenţialilor reclamanţi informaţii obiective şi complete referitoare la procedura de depunere a cererilor şi la criteriile de admisibilitate este menţionată în mod explicit la punctul C-6 literele (a) şi (b) din Declaraţia de la Interlaken. Ghidul practic referitor la condiţiile de admisibilitate a cererilor individuale trebuie considerat în acelaşi context. Acesta a fost conceput pentru a permite o lectură mai clară şi mai detaliată a condiţiilor de admisibilitate cu scopul, pe de o parte, de a limita, pe cât posibil, numărul de cereri care nu au nicio perspectivă de finalizare printr-o hotărâre pe fond şi, pe de altă parte, de a se asigura că trec testul privind admisibilitatea cererile a căror examinare pe fond este justificată. În prezent, în cazul majorităţii cauzelor care trec acest test, admisibilitatea şi fondul sunt examinate împreună, ceea ce simplifică şi accelerează procedura.

Este vorba de un document dens, destinat în principal practicienilor dreptului, în special avocaţilor care au vocaţia să reprezinte reclamanţii în faţa Curţii. Un al doilea document, mai accesibil şi redactat în termeni mai puţin tehnici, va servi drept instrument pedagogic pentru un public mai larg şi mai puţin informat.

Toate criteriile de admisibilitate prevăzute de Articolul 34 (Plângere individuală) şi Articolul 35 (criterii de admisibilitate) ale Convenţiei au fost expuse prin prisma jurisprudenţei Curţii. Evident că unele din noţiuni precum „termenul de şase luni” şi, în mai mică măsură, „epuizarea remediilor naţionale” pot fi mai uşor definite în comparaţie cu conceptele de jurisdicţia Curţii ratione materiae sau ratione personae ori noţiunea de „vădit nefondat”, care poate fi revizuită aproape ad infinitum. De altfel, unele din Articole sunt invocate de mult mai multe ori, şi unele din State nu au ratificat toate Protocoalele adiţionale la Convenţie, pe când altele le-au semnat cu rezerve în privinţa aplicabilităţii anumitor prevederi. Cazurile rare de plângeri inter-statale nu au fost luate în considerare deoarece acestea impun o abordare diferită. Cât priveşte noul criteriu de admisibilitate, în termenii Protocolului 14 care a intrat în vigoare recent, este prematură expunerea unei viziuni clare asupra jurisprudenţei Curţii în acest sens. Prin urmare acest Ghid nu pretinde să fie exhaustiv şi se va concentra asupra situaţiilor celor mai comune.
Căutare
Librarii online
admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida