Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
08.06.2017
Noul Consens european privind dezvoltarea
Acest „nou Consens european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.

Uniunea Europeană și statele sale membre au semnat astăzi un plan strategic care definește viitorul politicii de dezvoltare a UE. Acest „nou Consens european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.

lll

Strategia elaborată în comun, prezentată sub forma unei declarații comune, a fost semnată astăzi, în cadrul celor două zile ale manifestării anuale „Zilele Europene ale Dezvoltării”, de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, de prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, în numele Consiliului și al statelor membre, de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, și de Înaltul Reprezentant al Uniunii /Vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini.

Noul Consens european privind dezvoltarea constituie un cadru comun cuprinzător pentru cooperarea europeană pentru dezvoltare. Pentru prima dată, acesta se aplică în întregime tuturor instituțiilor Uniunii Europene și tuturor statelor membre, care se angajează să colaboreze mai strâns.

Noul Consens reafirmă cu fermitate că eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii europene de dezvoltare, integrând pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Astfel, noul Consens aliniază acțiunea europeană în domeniul dezvoltării la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care constituie o altă dimensiune transversală a strategiei globale a UE.

Liderii europeni și-au asumat angajamente în trei domenii:

  1. Ei recunosc interconexiunile solide dintre diferitele elemente ale unei astfel de acțiuni. Aceasta include dezvoltarea, pacea și securitatea, ajutorul umanitar, migrația, mediul și schimbările climatice, precum și elemente transversale, cum ar fi: tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea și migrația, energia durabilă și schimbările climatice, investițiile și comerțul, buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, o colaborare inovatoare cu țările în curs de dezvoltare mai avansate, precum și mobilizarea și utilizarea resurselor interne.
  2. Pe de altă parte, noul Consens adoptă o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește mijloacele de punere în aplicare, combinând ajutorul tradițional pentru dezvoltare cu alte resurse. De asemenea, vor fi puse în aplicare politici solide și o abordare consolidată din punctul de vedere al coerenței politicilor, noul Consens reamintind faptul că cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene trebuie să se raporteze întotdeauna la eforturile proprii ale țărilor partenere ale Europei. Consensul oferă UE și statelor sale membre baza pentru a se implica în forme mai inovatoare de finanțare a dezvoltării, atrăgând investiții din sectorul privat și mobilizând resurse interne suplimentare pentru dezvoltare.
  3. UE și statele sale membre vor stabili parteneriate mai bine individualizate cu o gamă mai largă de părți interesate, inclusiv cu societatea civilă, precum și cu țările partenere în toate stadiile de dezvoltare. Punerea în aplicare pe teren va fi îmbunătățită în continuare printr-o colaborare mai bună și luând în considerare avantajele comparative respective.

Context

Europa este un lider mondial în domeniul dezvoltării, fiind cel mai mare furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare din lume. Noul Consens european privind dezvoltarea a fost convenit de toate instituțiile europene și de toate statele membre într-un mod deschis și transparent, în consultare și cu alți parteneri. Acesta reprezintă răspunsul UE la tendințele și provocările globale actuale, aliniind acțiunea externă a UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Agenda 2030 a fost adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015 și are ca elemente centrale cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și obiectivele aferente, definite până în 2030. Pe lângă celelalte summituri și conferințe internaționale desfășurate în 2015 la Addis Abeba și Paris, comunitatea internațională pune la dispoziția tuturor țărilor un cadru nou și ambițios menit să le ofere posibilitatea de a colabora pentru a răspunde provocărilor comune. Pentru prima dată, obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt universal aplicabile tuturor țărilor, iar UE se angajează să fie lider în punerea lor în aplicare,

La 22 noiembrie 2016, Comisia Europeană și-a prezentat ideile privind o abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în lume, între care se numără și propunerea Comisiei privind un nou Consens. Ulterior, Parlamentul European, Consiliul, în cursul Președinției malteze, și Comisia s-au angajat într-o serie de discuții interinstituționale intense în scopul de a conveni asupra unei noi viziuni colective privind politica de dezvoltare, care să răspundă Agendei 2030 și altor provocări la nivel mondial.

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă și Agenda 2030, Europa este un deschizător de drumuri, prin politicile externe și din alte domenii.

Pentru mai multe informații:

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida