Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
30.01.2015
Sesiunea de iarnă a APCE: alegerile parlamentare din Republica Moldova
La Strasbourg, s-a desfăşurat sesiunea de iarnă a Adunării parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

tradaptare infoeuropa.md

O dezbatere de urgenţă în rezultatul atacurilor teroriste de la Paris, dezbateri privind protecţia libertăţii mass-media în Europa şi privind situaţia umanitară din Ucraina, au figurat printre cele mai importante subiecte ale sesiunii de iarnă a Adunării parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care s-a desfăşurat la Strasbourg, între 26-30 ianuarie 2015. De asemenea, agenda sesiunii a inclus prezentarea unui raport privind alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Parlamentarii au discutat despre intoleranţa şi discriminarea în Europa, mai ales cazurile când sunt vizaţi creştinii, au avut o dezbatere comună privind egalitatea şi criza şi privind dreptul la negocieri colective, inclusiv dreptul la grevă. De asemenea, Adunarea a examinat raportul cu privire la relaţiile dintre Consiliul Europei şi Uniunea Europeană.

Ministrul belgian al afacerilor externe,  Didier Reynders, care prezidează în prezent Comitetul de Miniştri, a prezentat Comunicarea Comitetului de Miniştri către Adunare şi a răspuns la întrebările parlamentarilor. Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, s-a adresat de asemenea Adunării. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dl Nils Muižnieks, a intervenit în cadrul dezbaterii cu privire la situaţia din Ucraina.

Din partea RM pe listă figurează Dl Valeriu GHILETCHI (PLDM), Dna Liliana PALIHOVICI (PLDM) şi Dl Vladimir VORONIN (PCRM). Membru supleant: Maria POSTOICO (PCRM). Numele altor 2 reprezentanţi şi 4 supleanţi nu au fost determinate.

Lucrările sesiunii au fost transmise e în direct la WebTV.

Sesiunea APCE: pe scurt:

26 ianuarie 2015

În prima zi a sesiunii, Adunarea a comemorat cea de-a 70-a aniversare de la eliberarea lagărului Auschwitz, în cadrul unei ceremonii la care au luat cuvântul supravieţuitorii câmpului Auschwitz.. Preşedintele APCE, Anne Braseur a menţionat, într-un discurs că "Auschwitz-Birkenau este numele care evocă peste un milion de tragedii persoanle, dar este şi un simbol... Pentru noi, Auschwitz-Birkenau sembolizează un mecanism pentru exterminarea grupurilor întregi de populaţii. Scopul acestei maşinării a fost să distrugă persoanele, împreună cu demnitatea lor, speranţele lor şi istoria lor. Să reducă indivizii - nărbaţi, femei şi copii - la cifre, lu un număr de decese... Sunt oare fiinţele umane capabile să comită asemenea atrocităţi? Da, sunt. Am văzut că sunt. Anume pentru a evita asemenea atrocităţi a fost întemeiată organizaţia noastră - Consiliul Europei- în 1949. Predecesorii noştri au înţeles că prin consolidarea democraţiei şi statului de drept, şi prin protecţia drepturilor omului ca o valoare supremă am putea preveni repetarea unei astfel de nebunii inumane şi criminale.", a declarat oficialul european.

La începutul sesiunii de iarnă a avut loc alegerea Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor APCE, Anne Braseur fiind realeasă în funcţia de Preşedinte al APCE. De asemenea, Valeriu Ghileţchi este primul deputat moldovean care a fost reales pentru un nou mandat de Preşedinte în fruntea Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate şi Dezvoltare Durabilă a APCE.

În aceeaşi zi, după amiază a fost prezentat şi discutat raportul privind desfăşurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, ca au avut loc la 30 noiembrie 2014. Raportul a fost prezentat de dl Jean-Claude MIGNON, care a menţionat că urmăreşte cu satisfacţie evoluţia Moldovei pe calea dezvoltării democratice. Au fost remarcate condiţiile excelente în care a activat echipa observatorilor în timpul alegerilor şi activitatea excepţională a Comisiei Electorale Centrale. Desigur, oficialul a spus că au existat şi unele imperfecţiuni, care au fost menţionate în raportul Comisiei de Veneţia şi în Declaraţia comună a misiunii de observatori.

În dezbateri, domnul Krzysztof SZCZERSKI, deputat în Sejmul Republicii Polone, a remarcat că în contextul internațional actual, Republica Moldova este "eroul democrației din Europa". Oficialul s-a referit la schimbările produse în favoarea continuării parcursului european al ţării.

Dna Josette DURIEU, fosta raportoare APCE pentru Republica Moldova, a apreciat  schimbările din țara noastră și buna organizare a alegerilor, care s-au produs într-o manieră democratică. Parlamentara a subliniat faptul menționând că R. Moldova trebuie sa găsească calea de a modifica Constituția, să rezolve conflictual transnistrean și să continue dezvoltare democratică. Ea a menţionat că "această țară fără ieșire la mare, avându-i ca vecini pe Ucraina și România, are o parte a teritoriului său, Transnistria, amputat și este afectată de corupție - să le spunem lucrurilor pe nume. Ea caută stabilitatea internă şi nu a căzut în haos. Această țară mică ocupă o poziție importantă geografic și strategic". Dna Durieu, în baza ultimelor informaţii parvenite din ţară, a informat deputaţii europeni despre lecţiile care au fost învăţate din aceste alegeri şi şi-a exprimat opinia că poate noua formulă de formare a unei alianţe minoritare PLDM-PD pentru Moldova Europeană, cu susţinerea Partidului Comuniştilor, va funcţiona. Problema majoră a ţării este dacă şi cum se va reuşi modificarea Constituţiei în scopul alegerii Preşedintelui ţării. Altfel, instabilitatea politică din ţară va devebi cronică.

Pe marginea raportului s-au mai pronunţat Dl Schennach, din partea Grupului Socialiştilor; deputatul  CSENGER-ZALÁN (Ungaria), care a participat la observarea alegerilor din Moldova; dl FRÉCON (Franţa); dl GHILETCHI (Rep. Moldova) şi dna Khidasheli din Georgia.

28 ianuarie 2015

Invocând situaţia din Ucraina, APCE a sancţionat delegaţia rusă, prin suspendarea dreptului de vot şi dreptului de a fi reprezentaţi în cadrul organelor de conducere ale Adunării.
Rezoluţia 2034  / Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the delegation of the Russian Federation.

În contextul crizei economice care a afectat majoritatea ţărilor europene, APCE a adoptat o rezoluţie în care a invitat Statele membre să investească în egalitatea ca o modalitate de confruntare a crizei economice şi să ia măsuri  care să atenueze impactul crizei economice asupra celor mai vulnerabile pături sociale.
Rezoluţia 2032 /  Equality and the crisis

Printr-o rezoluţie adoptată, APCE a cerut Statelor sale membre să ia o serie de măsuri în scopul de a proteja şi a consolida dreptul sindical, dreptul la negociere colectivă şi dreptul la grevă, prin revizuirea legislaţiilor sale naţionale în domeniul muncii şi consolidarea inspecţiilor muncii.

APCE a solicitat reluarea imediată a negocierilor privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului.
Rezoluţia 2029 şi Recomandarea 2060 / The implementation of the Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union

Comisia pentru probleme politice şi democraţie a considerat, în raportul prezentat la sesiune, că, pe lângă faptul că au constituit un atac împotriva libertăţii de exprimare, care a avut drept scop reducerea la tăcere sau intimidarea vocilor critice, sau că au constituit un nou act de violenţă antisemit, atacurile teroriste de la Paris din ianuarie 2015 au vizat însăţi valorile democraţiei şi libertăţii în general. Acestea s-au întemeiat pe ură, şi nimic nu le poate justifica. Şi nu ar trebui să existe niciun fel de « dar ».

Potrivit autorilor raportului, libertatea de exprimare, mai ales a jurnaliştilor, scriitorilor şi altor artişti, trebuie să fie protejată şi guvernele Statelor membre nu ar trebui să intervină în exercitarea acestei libertăţi, fie că se manifestă în presa scrisă sau media electronice, inclusiv în media sociale.
Europa trebuie să continue să demonstreze că nu are frică şi în continuare să utilizeze umorul şi satira. A le interzice practicarea pentru a fi corecţi din punct de vedere politic ar însemna să spunem că teroriştii au câştigat. Principiul separării Statului de religii de asemenea trebuie să fie protejat.

Raportul subliniază că orice răspuns securist care urmăreşte consolidarea luptei împotriva terorismului şi djihadismului în deplin respect pentru drepturile omului trebuie să fie însoţit de măsuri preventive care vizează eradicarea cauzelor radicalizării şi lichidarea fanatismului religios.

Deputaţii au adoptat Rezoluţia 2031 şi Recomandarea 2061 « Atacurile teroriste de la Paris : împreună pentru un răspuns democratic » / Terrorist attacks in Paris: together for a democratic response

29 ianuarie 2015

Deputaţii europeni au adoptat Rezoluţia 2035 şi Recomandarea  2062 privind protecţia siguranţei jurnaliştilor şi libertăţii media în Europa / Protection of the safety of journalists and of media freedom in Europe

Rezoluţia 2036 privind combaterea intoleranţei şi discriminării, mai ales atunci când acestea vizează creştinii / Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians a fost adoptată de deputaţi în baza raportului elaborat de deputatul moldovean Valeriu Ghileţchi. Libertatea religiei este un drept fundamental şi unul dintre fundamentele unei societăţi democratice şi pluraliste. Intoleranţa şi discriminarea bazate pe religie sau convingere afectează grupurile religioase minoritare din Europa, precum şi persoanele care aparţin grupurilor religioase majoritare. Totodată, manifestările de ostilitate, de violenţă şi de vandalisme împotriva creştinilor şi localurilor de cult ale acestora nu sunt în măsură suficientă evaluate şi condamnate.
 
Statele membre ale Consiliului Europei ar trebui să promoveze o cultură a convieţuirii. Libertatea de exprimare ar trebui să fie protejată, precum şi exercitarea paşnică a libertăţii de întrunire. Principiul amenajării rezonabile ar trebui să fie utilizat în scopul respectării convingerilor religioase ale persoanelor, mai ales la locul de lucru şi în privinţa educaţiei. Astfel, Statele ar trebui să aibă grijă ca drepturile altora de asemenea să fie protejate.
 
Este important ca Statele să condamne şi să sancţioneze discursurile de ură şi orice manifestare de violenţă, inclusiv împotriva creştinilor.

De asemenea, în cadrul şedinţei a fost adoptată Rezoluţia 2034 Post-electoral shifting in members’ political affiliation and its repercussions on the composition of national delegations.

30 ianuarie

Deputaţii au adoptat Rezoluţia 2038 şi Recomandarea 2063 privind protecţia martorilor ca o măsură indispensabilă în combaterea crimei organizate şi a terorismului în Europea /  Witness protection as an indispensable tool in the fight against organised crime and terrorism in Europe

A fost adoptată Rezoluţia 2039 şi Recomandarea 2064 privind egalitatea şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi / Equality and inclusion for people with disabilities.

Potrivit autoritlor raportului, Peste 80 de milioane de persoane cu dizabilităţi trăiesc astăzi în Europa şi această cifră va spori în anii următori din cauza îmbătrânirii populaţiei. Numeroase instrumente juridice internaţionale şi programe de acţiuni au fost elaborate. Cu toate acestea, discrepanţa între szandardele internaţionale şi realitatea zilnică trăită de persoanele cu dizabilităţi rămâne a fi semnificativă.

Persoanele cu dizabilităţi sedesori sunt invizibile pentru restul societăţii şi se confruntă cu forme multiple de discriminare. Accesibilitatea este o condiţie esenţială pentru ca persoanele cu dizabilităţi să-şi poată exercita dreptul la o vieţă autonomă şi participarea deplină la viaţa publică. Accesul la un loc de muncă este limitat din cauza măsurilor adoptate la nivel naţional. În plus, efectul complex al unei rate scăzute de angajare şi măsurile de austeritate fac persoanele cu dizabilităţi în special vulnerabile în perioadele de criză economică. Capacitatea juridică de asemenea este o problemă centrală deoarece ea determină posibilitatea exercitării drepturilor fundamentale. Totodată, mecanismele substitutive ale deciziei sunt o realitate în marea majoritate a Statelor membre. În fine, violenţele împotriva persoanelor cu dizabilităţi, în special împotriva femeilor şi copiilor, sunt o preocupare majoră. Or, acest fenomen este un subiect tabou şi neglijat de către autorităţile naţionale.

Statele membre ar trebui să dezvolte politici în favoarea persoanelor cu dizabilităţi implicându-le mai mult în acest proces. Ele ar trebui să pună capăt culturii de instituţionalizare şi să înceapă a întroduce mecanisme de însoţire a deciziei. Problema handicapului ar trebui să fie integrată în politicile naţionale de combatere a violenţelor. De asemenea, ar trebui să fie luate măsuri în vederea favorizării accesului la angajare. Pe final, Comitetul de Miniştri ar trebui să facă o evaluare a Planului de acţiuni al Consiliului Europei 2006-2015 şi să definească o nouă foaie de parcurs.
 

Informaţii suplimentare

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida