Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
07.04.2014
Sesiunea de primăvară a APCE: 7-11 aprilie 2014
În perioada 7-11 aprilie 2014, la Strasbourg, şi-a desfăşurat lucrările sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

În măsura în care traficul de fiinţe umane şi prostituţia sunt strâns legate – în Europa, 84 % de victime ale traficului sunt racolate în scopul exploatării sexuale – legile şi politicie cu privire la prostituţie devin instrumente indispensabile în combaterea traficului, a fost subliniat în cadrul sesiunii APCE din 8 aprilie.

Totodată, este dificil de a propune un model unic de reglementare a prostituţiei care ar convenit tuturor Statlor membre, au recunoscut parlamentarii. Rezoluţia adoptată a menţionat că, în opinia ţărilor, legislaţia şi politicile cu privire la prostituţie încep de la legalizare şi se încheie cu penalizarea, împreună cu o serie de sisteme care combină într-o măsură mai mare sau mai mică două abordări. Însă. Potrivit concluziilor raportorului, José Mendes Bota (Portugalia, PPE/DC), Adunarea a precizat că criminalizarea procurării de servicii sexuale, în baza modelului suedez, pare a fi instrumentul cel mai eficient de combatere a traficului.

De asemenea, APCE preconizează efectuarea unor cercetări şi colectarea de date cu privire la prostituţie şi la traficul în toate Statele membre ale Consiliului Europei.

La 9 aprilie 2014 a avut loc o dezbatere urgentă cu privire la pericolele care ameninţă funcţionarea instituţiilor democratice din Ucraina. În rezultatul dezbaterilor a fost adoptată o Rezoluţie a APCE prin care anexarea peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă a fost constatată ca  ilegală. Deputaţii europenei au menţionat în textul adoptat că federalizarea Ucrainei este inadmisibilă şi a condamnat ferm acţiunile miliare ale Rusiei în regiune. "Așa-numitul referendum" desfăşurat în Crimeea este neconstituțional. Rezultatul lui și "anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă nu au prin urmare niciun efect juridic și nu sunt recunoscute de Consiliul Europei", - se menţionează în documentul APCE.

APCE, declarând că anexarea Crimeei de către Rusia este în contradicţie evidentă cu Statutul Consiliului Europei şi cu obligaţiile pe care şi le-a asumat Rusia atunci când a aderat la Organizaţie în 1996, a decis să suspendeze, până la sfârşitul sesiunii din 2014 (26 ianuarie 2015) dreptul de vot al delegaţiei Rusiei, precum şi dreptul de a fi reprezentată în organele de conducere ale Adunării, dar şi dreptul de a participa la misiunile de observare a alegerilor.  De asemenea, APCE îşi rezervă dreptul de a anul acreditarea delegaţiei ruse, în cazul încare Federaţia Rusă nu va deescalara situaţia şi nu va inversa anexarea Crimeei.  Rezoluţia respectivă a afost adoptată cu 145 de voturi în favoarea adoptării, 21 - împotrivă şi 22 - abţineri.

De asemenea, la 9 aprilie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a făcut apel către guvernele europene de a garanta « dreptul de acces la internet » pentru toţi, în legislaţie şi în practică, şi să stabilească norme minimale pentu servicii.

Adunarea, care întruneşte 318 parlamentari din 47 de ţări,  a declarat că accesul la Internet ar trebui să fie accesibil din punct de vedere financiar şi sigur, şi să nu fie supus decât restricţiilor justificate, prevăzute de lege; cât priveşte traficul de date, acesta ar trebui să fie tratat fără discriminare în legislaţia naţională, în baza neutralităţii reţelei.

Internetul a revoluţionat modalitatea în care interacţionează cetăţenii, au declarat parlamentarii, şi garantarea accesului la web le permite să-şi exercite mai uşor dreptul la libertatea de exprimare şi alte drepturi fundamentale.

Aprobând două rapoarte elaborate de Jaana Pelkonen (Finlanda, PPE/DC) şi Axel E. Fischer (Germania, PPE/DC), Adunarea a declarat că încrederea utilizatorilor internetului a fost « grav subminată » de către recentele dezvăluiri cu privire la supravegherea masivă la care au recurs serviciile de securitate, pirateria, extragerea datelor şi utilizarea pe net a  « profilurilor » utilizatorilor.

Adunarea a solicitat să fie luate o serie de măsuri destinate să amelioreze protecţia utilizatorilor în spaţiul cibernetic, printre care:
• un « plan de acţiune » a guvernelor europene pentru prevenirea încălcărilor masive a drepturilor la viaţa privată, de tipul celor dezvăluite de către Edward Snowden ;
• noi legi care să asigure ca datele să fie deplasate, păstrate, prelucrate sau interceptate numai în conformitate cu procedurile compatibile cu Convenţia europeană a drepturilor omului – care deja timp îndelungat apără “dreptul oricărei persoane la viaţa privată şi la corespondenţă”;
• o iniţiativă la scară mondială pentru consolidarea protecţiei şi securităţii utilizatorilor, care va reuni guvernele şi industria ;
• o « mondializare » accelerată a guvernanţei internetului în vederea asigurării participării tuturor părţilor interesate, inclusiv a guvernelor, pe picior de egalitate.

La 11 aprilie Adunarea a făcut apel către Statele membre să ofere prioritate politicilor de eradicare a sărăciei copiilor şi să menţină, chiar în perioade de criză, un nivel adecvat al resurselor bugetare pentru serviciile sociale destinate familiilor

Potrivit Rezoluţiei adoptate cu unanimitatea voturilor, Statele membre sunt invitate să se inspire din recomandările recente ale UE, în scopul d a garanta copiilor un acces egal la toate resursele şi serviciile de care aceştia au nevoie, de a ajuta familiile să iasă din « cercul sărăciei » şi de a asigura o egalitate a şanselor pentru toţi copiii de la o vârst timpurie.

De asemenea, APCE a recomandat Comitetului Miniştrilor să ţină cont de problema sărăciei copiilor la punerea în aplicare a diferitor norme europene referitoare la drepturile copilului, precum şi la elaborarea Strategiei Consiliului Europei cu privire la drepturile copiilor după 2015.

Printre alte subiecte incluse pe agenda sesiunii, pot fi menţionate discursul Preşedintelui Austriei, o decizie de acordare a statutului de partener pentru democraţie Parlamentului kirghiz , precum şi examinarea rapoartelor cu privire măsurile de reducere a cazurilor de apatridie în Europa, drepturile europenilor de acces la internet, protecţia minorilor faţă de influenţele sectelor, măsuri pentru asigurarea locurilor de muncă decente pentru toţi europenii, etc.

De asemenea, Adunarea a examinat raportul de activitate anual al Comisarului pentru drepturile omului şi a ţinut o dezbatere cu privire la protecţia securităţii internauţilor în spaţiul cibernetic, precum şi dreptul de acces la Internet.

La sesiunea de primăvară a participat şi delegaţia Republicii Moldova, condusă de condusă de Vicepreședinta Legislativului, Liliana Palihovici, din care mai  fac parte deputații Ana Guțu, Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Stella Jantuan, Valeriu Ghilețchi și Grigore Petrenco.

Delegația Parlamentului Republicii Moldova a avut prevăzute întrevederi cu Președinta APCE, Anne Brasseur și cu co-raportorii APCE pentru Republica Moldova, Lise Christoffersen și Piotr Wach.

Şedinţele din cadrul sesiunii APCE au putut  fi urmărite în direct.

Sinteza sesiunii şi reportaje pe cele mai importante subiecte pot fi vizionare în Jurnalul Consiliului Europei
 

Informaţii suplimentare

Agenda sesiunii (eng)
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (ME: rom)
Documentele adoptate în cadrul sesiunii APCE din 7-11 aprilie 2014 (eng)

Lichidarea sărăciei copiilor în Europa: Texte adoptate de APCE : ME

Rezoluţia 1983: Prostituţia, traficul şi sclavia modernă în Europa: ME

Rezoluţia 1987: Dreptul de acces la internet: ME

Ameliorarea protecţiei şi securităţii utilizatorilor în spaţiul cibernetic: Recomandarea 2041 şi Rezoluţia 1986: ME

Interviuri pe marginea sesiunii:
Frontierele statelor membre ale Consiliului Europei ar trebui protejate: Interviu cu Robert Walter
Sancţionarea severă a Rusiei în cadrul APCE:Interviu cu deputata estoniană Mailis Reps,

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida