Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
25.06.2014
Sesiunea de vară a APCE. Alegerea Secretarului General al Consiliului Europei
Între 23 şi 27 iunie 2014, la Strasbourg îşi ţine lucrările sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

tradaptare infoeuropa.md

25.06.2014

La şedinţa din 25 iunie deputaţii au discutat subiecte ce ţin de identităţile şi diversitatea în cadrul societăţilor interculturale; integrarea migranţilor în Europa; consolidarea democraţiei în contextul provocărilor unei Europe federale.

În rezultatul discuţiilor pe marginea raportului elaborat de Comisia pentru cultură, ştiinţă, educaţie şi mass-media a APCE, deputaţii au adoptat Rezoluţia 2005 şi Recomandarea 2049 adresate statelor membre ale Consiliului Europei, în care a fost solicitată o schimbare radicală în discursul politic și acțiune, astfel încât să poată fi găsite noi modalităţi care să transforme diversitatea culturală în factor pozitiv de inovare și dezvoltare. Statele au fost încurajate să facă din acest lucru un obiectiv strategic pe termen lung, prin dezvoltarea unei "Strategii interculturale" cuprinzătoare, care să fie axată pe creșterea gradului de conștientizare și a angajamentului public, coeziunea între părțile interesate, combaterea rasismului, planificare diversităţii și instaurarea unei economii interculturale.

24.06.2014

La 24 iunie 2014, a fost adoptată Rezoluţia APCE 2002 cu privire la evaluarea implementării reformei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Raportul în baza căruia a fost adoptată Rezoluţia 2002 a fost elaborat de către Liliana Palihovici (Republica Moldova). Rezoluţia prevede introducerea modificărilor în Regulamentul APCE şi propune crearea unei Comisii a APCE cu privire la alegerea judecătorilor la CEDO.

APCE a decis să creeze o comisie specială, care va coordona procesul alegerii judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, începând cu ianuarie 2015, Comisia pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, formată din 20 de membri, va intervieva candidații la funcția de judecător la CEDO și va evalua CV-urile acestora, înainte de a face recomandări APCE, care selectează ulterior judecătorii în baza unei liste a candidaților. De asemenea, comisia se va asigura faptul că procedurile naționale de selectare a candidaților sunt în conformitate cu criteriile Adunării, care vizează reprezentarea candidaților pe deplin calificați, de ambele sexe.

De asemenea a fost prezentat Raportul privind violenţa răspândită prin şi de către mijloacele mass-media, în baza căruia a fost adoptată Recomandarea APCE 2048 şi Rezoluţia APCE 2001

Mass media joacă un rol major în viaţa de zi cu zi a societăţilor moderne. Deşi este greu de a stabili legătura directă de cauzalitate între expunerea unei persoane într-un produs sau serviciu mass-media cu caracter violent şi actul de agresiune sau violenţă care este comis ulterior de această persoană, impactul general al violenţei din mass-media asupra comportamentului indivizilor şi societăţilor în general nu poate fi neglijat.

Măsurile aplicate de către autorităţile publice împotriva violenţei în mass-media ar trebui să fie prevăzute de lege şi necesare într-o societate democratică. În acest context, orice incitare la violenţă vehiculată de către mass-media, precum şi producerea, difuzarea publică, vânzarea şi posedarea de mijloace media în care violenţa gratuită încalcă demnitatea umană, ar trebui să fie interzise. Cei care produc mijloace mass-media în care violenţa joacă un rol central ar trebui să fie obligaţi să indice în mod public tipul, nivelul şi cantitatea de violenţă conţinute în aceste mijloace mass-media. Furnizorii de produse sau servicii mass-media trebuie să fie obligaţi să ofere linii directe sau alte mecanisme publice de depunere a plângerilor care ar putea fi utilizate în caz de confruntare cu un conţinut violent în mass-media sau o violenţă vehiculată prin mijloacele mass-media.

Comitetului de Miniştri i se recomandă să înceapă pregătirea unor recomandări practice pentru părinţi, învăţători şi furnizori de produse şi servicii mass-media cu privire la modalitatea de soluţionare a efectelor violenţei în mass-media asupra indivizilor şi societăţii în general şi de contracarare a impactului său potenţial.

Rezoluţia adoptată oferă principii în baza cărora parlamentele naţionale, guvernele statelor membre şi furnizorii de mijloace mass-media sunt obligaţi să lupte împotriva violenţei din mijloacele mass-media. Adunarea recomandă Statelor sale membre:

  • să creeze organisme responsabile de clasificarea violenţei în mass-media, dezvoltarea măsurilor de protecţie împotriva acesteia şi monitorizarea respectării acestor măsuri, iar în cazul în care aceste organisme nu există, autorităţile publice de reglementare ar trebui să aibă aceste competenţe ;
  • să incrimineze producerea, distribuirea şi posesia materialului pornografic cu caracter violent  şi extrem ;
  • să ofere în programele şcolare şi programele de instruire a învăţătorilor măsuri educative faţă de violenţa din mass-media

Adunarea invită profesioniştii din domeniul mass-media să elaboreze un cod de conduită pentru jurnalişti, fotografi şi editori care examinează sau produc conţinuturi cu caracter violent.

În aceeaşi zi, la 24 iunie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), l-a reales pe Thorbjørn Jagland (Norvegia) în funcţia de Secretar General al Consiliului Europei pentru următorii cinci ani.

În primul tur al alegerilor, Thorbjørn Jagland a obţinut 156 de voturi (majoritatea absolută), iar Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Germania) – 93 de voturi. În total la sufragiu au participat 249 de deputaţi.

În 2009, Dl Jagland a fost ales pentru prima dată în funcţia de Secretar General al Consiliului Europei. În acelaşi an el a fost ales în funcţia de preşedinte al Comitetului norvegian Nobel. În perioada 2005-2009 Thorbjørn Jagland  a fost Preşedintele Parlamentului norvegian (Storting).

Mandatul său va începe la 1 octombrie 2014.

Mai multe informaţii
Pagina Secretarului General al CoE

 
*    *    *

23.06.2014

La 23 iunie 2014, în cadrul şedinţei de inaugurare a lucrărilor sesiunii, Preşedintele APCE, dna Anne Brasseur, a salutat propunerea înaintată de Preşedintele Ucrainei,  Petro Poroshenko, de a recurge la o încetare a focului, o amnistie şi o reformă constituţională. Oficialul european şi-a exprimat convingerea că la moment această iniţiativă este o oportunitate reală de demarare a procesului de normalizare a relaţiilor între Ucraina şi Rusia.

De asemenea, dna Brasseur a reamintit despre importanţa respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale ca fiind unul dintre principiile fundamentale. “Independenţa şi secesiunea unei regiuni faţă de Statul din care face parte poate fi doar rezultatul unui proces legal şi paşnic, şi nu consecinţa unui conflict armat care antrenează anexarea de facto a acestui teritoriu de către alt stat”, - a menţionat ea, fiind preocupată de către apelul lansat de către regiunea transnistreană şi regiunea Abhazia de a se uni la Federaţia Rusă. “Anexarea Crimeei de către Rusia a creat un precedent periculos, deci trebuie depuse toate eforturile pentru a evita repetarea unei asemenea situaţii.”, a conchis dna preşedinte. (Mai mult)

În a doua jumătate a zilei, Ministrul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Elmar Mammadyarov, a prezentat raportul Preşedintelui în exerciţiu a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu titlul „Spre o mai bună democraţie europeană: să facem faţă provocărilor unei Europe federale”.

Printre oratorii înscrişi la dezbaterile libere din a două jumătate a zilei, sunt înscrişi dna Liliana Palihovici, Vicepreşedintele Parlamentului RM şi Ana Guţu. Doamnele au vorbit despre importanţa semnării, la 27 iunie, de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu UE şi au făcut apel către delegaţii parlamentelor statelor membre ale Consiliului Europei să susţină parcursului european al Moldovei prin ratificarea acestui Acord. (procesul-verbal al dezbaterilor)

".......

2. Free debate

      The PRESIDENT* – Colleagues, we now come to the free debate. I invite speakers on the list to talk about a subject of their choice, but to stick to the allotted speaking time of three minutes. Any matters raised must not already be on the agenda of the part-session this week. The debate will finish at 5 p.m.

      I first call Ms Palihovici, who will speak on behalf of the Group of the European People’s Party.

      Ms PALIHOVICI (Republic of Moldova) – Dear colleagues, I am grateful for the opportunity to address the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on behalf of the EPP political group, during a week that will likely be one of the most important in the young history of the Republic of Moldova, as well as in the modern history of Ukraine and Georgia. This Friday, the three countries will each sign an association agreement with the European Union. That is a step of monumental importance to us, and we believe it to be of great importance to all of Europe as well.

      Over the past five years, Moldova has made a national, strategic and irreversible choice to pursue a European future. In 2010, we declared our desire to achieve an association agreement, a free trade agreement and visa-free travel with the EU. We undertook difficult reforms to align our country’s laws and institutions with European standards. Europe has recognised our aspirations and our progress. In April, Europe lifted visa restrictions on our citizens, and this month we will sign our association agreement. Our country deeply appreciates the vote of confidence that those actions represent.

      We are pursuing a European future in large part because of what it will mean for the daily lives of our people. We also seek a European future because it enhances our security. For most of the 20th century, Moldova had no real security, since it had been incorporated without free choice into the Soviet empire. Then, in the early years of this century, our security was eroded again, because a communist regime chose to isolate our country from Europe. During those years, we had no plan for or prospect of integration with Europe. That isolation deprived us of a real choice about our external policies. That has now changed. I want to stress that Moldova’s European aspirations – like those of our friends in Ukraine and Georgia – can contribute not simply to our own security but to that of Europe.

      A major global debate is simmering beneath the surface of events in the world today. That debate is about how the world should organise itself. Europe has taken the side of a specific set of values and ideas, which revolve around individual freedom, human rights, limited government and national sovereignty. On the other side of the debate are various countries and global leaders who argue for a more authoritarian model, in which strong leaders dictate terms to their people rather than working in their service, and in which strong countries dictate terms to other countries in their neighbourhood.

      By making a free and sovereign choice in favour of a European future, Moldova has cast a vote for the European model of governance. There are those who say that Moldova should not be free to make that choice. They have tried using economic blackmail to block us from making that free choice and they have used aggressive and inflammatory propaganda through various media to influence our people against making that free choice. If the opponents of our free choice were to prevail, it would strengthen the case globally for the authoritarian model of governance. By affirming Moldova’s right to choose, however, Europe has bolstered the global case for its own values.

      We join our voice to Europe’s collective voice in support of a certain kind of international order: one that rejects unlawful acts of separatism; one that rejects the idea of land being taken forcefully by external powers –

      The PRESIDENT – May I ask you to come to an end, otherwise other colleagues will not be able to speak in the debate?

      Ms PALIHOVICI – Yes. We support an international order in which people have the right to co-operate together.

      I thank you for the opportunity to speak. I ask all member countries of the EU to support the process of ratification of the association agreements of the three countries in their parliaments.

.......

The PRESIDENT* – I now call Ms Guţu to speak on behalf of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.

Ms GUŢU (Republic of Moldova)* – I would like to call your attention to an event that will take place on 27 June in Brussels – the signing of the association agreements between the European Union and Moldova, Georgia and Ukraine. It is a major event in the modern history of eastern Europe after the collapse of the Soviet empire.

The Eastern Partnership, which was launched by Sweden and Poland in 2009 for several ex-USSR countries – Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan – was aimed at strengthening stability at the frontiers of the European Union by implementing projects aimed at underpinning the rule of law and the functioning of democratic institutions, and the economic re-launch of those countries. Five years later, that Eastern Partnership, which was also offered to Russia, is showing results.

It is true that only three of the six countries have shown the political will to modernise and become Europeans. Unfortunately, they have had to suffer for it. The Republic of Moldova, Georgia and Ukraine have been subjected to economic embargos. We have only to look at the situation in Ukraine, which is torn asunder by guerrilla warfare – with a frozen conflict in the making – and by the annexation of Crimea by Russia. Under such conditions, including pressure from Russia on its former sister republics, those three countries have finalised their negotiations on their association agreements.

Of course, the three countries are only setting out on the way to progress. It is a difficult business to move from post-totalitarianism to democracy. They have problems with corruption, the effective functioning of their legal systems, standards and quality of life, but I congratulate the constitutional authorities in Ukraine, Moldova and Georgia on that historic event. I am convinced that their national parliaments will immediately ratify the association agreements, and that the three governments will straight away start to implement the provisions of the agreements for the benefit of their citizens.

I also congratulate the citizens of Moldova, who since 28 April have been able to move freely using their biometric passports – without visas – in eastern Europe. It is thanks to the will of the citizens of those three countries that those progressive changes have begun. It is thanks to their exercising of their democratic right to elections, which have been closely monitored by our Assembly, that those changes have begun. As a university professor, I urge that we take up the timeless chant of “Gaudeamus igitur!”, or “Let us rejoice!”, for Ukraine, Moldova and Georgia.
 

Informaţii suplimentare

Alegerea Secretarului General al Consiliului Europei, un discurs al Preşedintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, şi o dezbatere comună cu privire la “barca-sicriu” şi sosirile masive de fluxurilor de migranţi la coastele italiene, sunt printre cele mai importante subiecte incluse pe agenda sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

De asemenea, pe ordinea de zi sunt incluse rapoarte privind violenţa răspândită prin şi de către mijloacele mass-media, provocările cu care se confruntă Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, o contribuţie parlamentară pentru soluţionarea conflictului din Sahara occidentală, etc.

Alte subiecte incluse pe agenda sesiunii vizează : identităţile şi diversitatea în cadrul societăţilor interculturale; integrarea migranţilor în Europa; modificarea administraţieie publice în Europa: este oare serviciul public în pericol ?; Consolidarea independenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului; o justiţie penală pentru minori adaptată copiilor: de la retorică la realitate.

Componenţa delegaţiei Republicii Moldova la APCE.

Transmiterea în direct : Sesiunea poate fi urmărită în direct de pe pagina web a APCE.
Informaţii suplimentare

Discursul Președintei Comisiei politică externă și integrare europeană, Ana Guțu la sesiunea de vară a APCE (rom)
Discursul Vicepreședintei Parlamentului Liliana Palihovici la Adunarea Parlamentară a APCE (rom)

Vicespeakerul moldovean Liliana Palihovici a prezentat, la Strasbourg, Raportul de evaluare a reformei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei


 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


In focus
25-27 martie 2014, Strasbourg, cea de-a 26-a sesiune a CPLRE
Detalii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida