Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Despre Platformă
Platforma „Pentru Europa” – asociere voluntară a organizaţiilor obşteşti
Platforma societății civile „Pentru Europa” este o asociere voluntară a organizațiilor societății civile din Republica Moldova, care are drept scop consolidarea opțiunii de integrare europeană și de dezvoltare democratică a țării.

Platforma „Pentru Europa” a pornit de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova,  fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională. Platforma își propune să contribuie la promovarea valorilor europene, a beneficiilor economice, sociale, democratice și politice, pe care le aduc cetățenilor modernizarea și parcursul european al R. Moldova.

Plaforma a fost constituită la 30 iunie 2014, la inițiativa societății civile, cu scopul de a aduna organizațiile non guvernamentale, instituțiile publice și alți actori din societate în jurul unei idei naționale: accea de a pregăti Republica Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană. Atingerea acestui obiectiv reprezintă punctul de confluenţă al eforturilor tuturor forţelor politice, sociale, economice şi culturale, ale întregii societăţi din Republica Moldova.

 
Prin eforturi comune – mai aproape de Europa

Platforma promovează valorile și ideile europene, ajutând societatea să înțeleagă că obiectivul strategic fundamental al Republicii Moldova trebuie să fie integrarea europeană.  Organizațiile care fac parte din Platformă vor susține eforturile instituțiilor publice și ale organizațiilor non guvernamentale în atingerea obiectivului european. De asemenea, va monitoriza implementarea angajamentelor asumate de autorități în baza Acordului de Asociere dintre țara noastră și UE.

In acelasi timp, membrii Platformei vor contribui la promovarea valorilor europene prin combinarea tuturor eforturilor, a ideilor și a surselor disponibile, ca să susțină continuitatea eforturilor depuse în direcţia apropierii de Europa, însuşirii şi aplicării valorilor europene şi armonizării cu principiile, normele, standardele şi politicile Uniunii Europene.
 
 Un cadru de participare civică

Platforma „Pentru Europa” oferă un cadru de participare civică și de manifestare pentru acțiunile cu tematică specifică europeană și își propune promovarea unei campanii de informare și comunicare privind esența reformelor, progresele realizate, schimbările legislative efectuate, în scopul de a implica în procesul de integrare întreaga populație.

Platforma își propune lichidarea percepției despre beneficiile și dezavantajele procesului de integrare europeană prin comunicare cu cetățenii R. Moldova privind procesul de integrare și dezvoltarea relațiilor țării noastre cu Uniunea Europeană.

Platforma societății civile „Pentru Europa” este deschisă pentru toți acei care împărtășesc aceleași valori și idei si lanseaza un apel către instituțiile mass-media, societatea civilă și autoritățile publice să se implice activ în promovarea integrării europene a Republicii Moldova și în informarea tuturor cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european. Invităm pe toți cei cărora le pasă de viitorul european al R. Moldova să se implice cât mai activ în acțiunile platformei, să fie adevărați „Ambasadori ai Europei”.
 
 Obiective
 
Principalul obiectiv al platformei este să crească gradul de conștientizare și acceptare a căii europene în rândul populației. Este vorba despre o platforma națională extinsă, care va explora legăturile la nivel național și local, care să îi permită să promoveze beneficiile semnării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană și integrării europene.

Secretariatul platformei „Pentru Europa” coordonează munca celor peste 50 de organizații non-guvernamentale, care sunt membre ale acesteia. Totodată, acesta monitorizează rezultatul lucrului legat de Uniunea Europeană ale membrilor platformei, din punct de vedere al vizibilității.

Membrii Platformei „Pentru Europa” consideră prioritară accelerarea reformelor pentru consolidarea statului de drept, asigurarea supremației legii, combaterea corupţiei, promovarea pluralismului politic şi a alegerilor libere, respectarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, sporirea siguranţei persoanei şi familiei, edificarea unei societăți tolerante, asigurarea stabilităţii și dezvoltării economice durabile.
 
Mesajul european trebuie și poate să ajungă la cetățenii R. Moldova!
 
Căutare
Platforma societății civile „Pentru Europa"
Acest compartiment este realizat cu sustinerea financiară
a Programului de asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace  -  SlovakAid

Obiectiv European
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida