Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
30.11.2016
Lansarea Indicelui de transparenţă a raioanelor din Republica Moldova
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a lansat Indicele de transparență a autorităților publice locale de nivelul II din Republica Moldova.
Indicele de transparență a raioanelor, semnat de expertul Viorel Pârvan, reprezintă un instrument de monitorizare a respectării transparenței și de măsurare a gradului de responsabilizare la nivelul administrației publice locale de nivelul al doilea către cetățeni. Consiliile raionale au fost clasificate în nouă criterii de transparență care au inclus accesul la informație, participarea în procesul decizional, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, etica profesională și conflictul de interese, bugetarea raională, serviciile sociale și investițiile. Punctajul maxim pentru administrația unui raion, incluzând toate zonele este de 100 de puncte, iar cele mai transparente raioane în acest sens sunt Soroca (55 puncte), Fălești (54 puncte) și Strășeni (52 puncte).

„Împreună cu partenerii din Slovacia continuăm seria de eforturi pentru a crea mai multă transparență și responsabilitate la nivelul autorităților locale și cred că vom lucra și în direcția transparentizării activității administrației centrale. Indicele transparenței este o indicație clară a faptului că eficiența autorităților contează pentru cetățeni și pentru calitatea democrației în Republica Moldova”, a declarat directorul IDIS, Igor Munteanu.

La rândul său, E.S Robert Kirnag Ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova, a subliniat „Deschiderea autorităților locale va contribui la soluționarea multor provocări cu care se confruntă autoritățile în prezent. Astfel, transparența va face autoritățile publice mai puternice și mai competitive, iar în schimb vor primi suportul cetățenilor și a societății civile”.

„Deciziile bune pregătite și adoptate într-o manieră transparentă și participativă se bucură de susținerea societății și au șanse mari de a servi interesului public. Totodată, prin sporirea transparenței, finanțele publice vor fi utilizate mai eficient, iar nivelul corupției se va reduce vizibil la nivelul autorităților publice locale”, a menționat Viorel Pârvan

În cadrul evenimentului experții au prezentat și o serie de recomandări pentru aleșii locali în vederea asigurării transparenței și integrității în administrația publică locală. Printre acestea putem menționa necesitatea publicării rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, anunțarea rezultatelor achizițiilor publice, consultarea publică a proiectelor de buget, elaborarea Codurilor de etică și asigurarea profesionalismului în administrarea întreprinderilor municipale.

Nivelul de transparență a raioanelor și a celor mai mari localități din Moldova este prezentat pe portalul transparenței guvernării locale: http://localtransparency.viitorul.org/. Website-ul permite cetățenilor să evalueze activitatea autorităților publice locale, să compare mai multe localități sau raioane și chiar să creeze propriul clasament. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat cu succes de Transparency International Slovacia.
 
Informaţii suplimentare

Concluziile evaluării nivelului de transparență a autorităților publice locale de nivelul al doilea

Proiectul
Cluburi pentru CETĂŢENIE ACTIVĂ
Informaţii generale
Localităţi-ţintă
Activităţi
Newsletter
Dosar tematic
Biblioteca virtuală
Contacte


Acest compartiment este realizat de Centru de Resurse   "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA şi Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)plIANT
CONECTAŢI-VĂ la
CETANIEACTIVAMD

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida