Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Raport pe 2016 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE
2016 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights
Organizatia: Comisia Europeană
Locul: brux
Anul publicarii: 2017
Pagini: 15
Acces: PDF , On-line
Raportul subliniază inițiativele adoptate de UE în 2016 pentru consolidarea drepturilor fundamentale

Raportul subliniază inițiativele adoptate de UE în 2016 pentru consolidarea drepturilor fundamentale. De asemenea, acesta analizează modul în care drepturile au fost puse în aplicare în cadrul unei serii de politici ale UE și în statele membre în 2016.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Uniunea Europeană nu este doar o piață sau o monedă, aceasta este, în primul rând, o uniune a valorilor. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are sarcina specială de a apăra drepturile fundamentale și statul de drept pe întreg teritoriul Uniunii, o responsabilitate pe care o împărtășim cu toate instituțiile UE și cu statele membre.”

De asemenea, Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Comisia Europeană depune în permanență eforturi, în toate domeniile dreptului UE, pentru protejarea drepturilor fundamentale în întreaga Europă. Acestea includ protejarea drepturilor copiilor, consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, îmbunătățirea drepturilor consumatorilor și garantarea unor condiții de bază și pentru persoanele care solicită azil sau migrează. Trebuie să ne asigurăm în continuare că aceste drepturi reprezintă o realitate pentru oricine, în întreaga Europă. Drepturile fundamentale sunt pentru toată lumea.”

Raportul din acest an concluzionează că recentele evoluții constituie amenințări grave la adresa drepturilor fundamentale. Comisia se va asigura că toate propunerile legislative ale UE și toate organismele aflate sub incidența obligațiilor prevăzute în Cartă vor continua să o respecte. Vom acorda o atenție deosebită importantului sistem de control și echilibru, în special rolului esențial al instanțelor supreme și al curților constituționale în apărarea valorilor comune ale UE.

În ceea ce privește evoluțiile legislative specifice, raportul menționează că, în 2016, UE: a luat măsuri importante pentru a asigura protecția copiilor în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorității părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și pentru a ajuta cuplurile internaționale cu privire la clarificarea normelor aplicabile regimurilor patrimoniale; a lansat o platformă online de soluționare a litigiilor pentru a contribui la consolidarea protecției consumatorilor; a ajuns la un acord cu Facebook, Twitter, YouTube și Microsoft referitor la un cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online și a menținut un dialog important cu statele membre pe tema statului de drept.

În urma adoptării finale a reformei în materie de protecție a datelor, în aprilie 2016, s-a stabilit un set unic de norme care oferă cetățenilor un acces mai facil la datele cu caracter personal care îi privesc, dreptul la portabilitatea datelor, o clarificare a „dreptului de a fi uitat” și anumite drepturi în cazul unei încălcări a securității datelor. Comisia a încheiat, de asemenea, acordul privind Scutul de confidențialitate UE-SUA și Acordul-cadru dintre UE și SUA, pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni atunci când sunt transferate către SUA. În plus, exercitarea dreptului la un proces echitabil a fost concretizată în 2016 prin adoptarea unui set de directive privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces, privind asistența judiciară și privind drepturile procedurale pentru copiii (a se vedea aici mai multe detalii în acest sens).

Este necesar ca democrațiile bazate pe statul de drept să protejeze drepturile fundamentale ale minorităților și ale persoanelor celor mai vulnerabile. Instituțiile europene trebuie, de asemenea, să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE în toate acțiunile lor. Directiva privind combaterea terorismului este un bun exemplu privind luarea în considerare a unei serii de drepturi fundamentale la elaborarea și în etapa de negociere a acesteia.

Colocviul anual privind drepturile fundamentale

Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt pietre de temelie indispensabile ale unei democrații sănătoase. Colocviul UE privind drepturile fundamentale, organizat de către Comisie în 2016, a fost dedicat rolului mass-mediei în respectarea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept. Concluziile colocviului identifică acțiuni concrete de promovare a libertății mass-mediei și de asigurare a independenței față de presiunile politice și financiare, de responsabilizare și protejare a jurnaliștilor, precum și de promovare a unei varietăți de opinii în societate.

Colocviul din 2017 privind drepturile fundamentale se va concentra pe promovarea și protejarea drepturilor femeilor și a egalității de gen. Pe fondul creșterii intoleranței, este important ca UE să reafirme și să promoveze cu fermitate egalitatea în drepturi pentru toți. Colocviul va constitui o ocazie de a aborda emanciparea economică și politică a femeilor, drepturile femeilor în sferele publice și private ale vieții și combaterea violenței împotriva femeilor, sub toate formele sale, aceasta din urmă fiind, de asemenea, tema unor acțiuni specifice desfășurate pe tot parcursul anului 2017.

Context

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a dobândit forță juridică obligatorie. Dispozițiile cartei se adresează în primul rând instituțiilor UE și apoi autorităților naționale, doar în situațiile în care acestea pun în aplicare dreptul UE.

Comisia colaborează cu autoritățile competente la nivel național, local și la nivelul UE, pentru o mai bună informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor fundamentale și la instanțele care îi pot ajuta în cazul în care le-au fost încălcate drepturile. Comisia oferă, prin intermediul Portalului european e-justiție, informații practice privind aceste drepturi și a inițiat un dialog cu avocații poporului, organismele de promovare a egalității și instituțiile care apără drepturile omului, cu privire la tratarea plângerilor referitoare la nerespectarea drepturilor fundamentale.

Informații suplimentare

Raportul pe 2016 și documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

Căutare
Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida