Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Monitorul educaţiei şi formării 2016
Education and Training Monitor2016
Anul publicarii: 2016
Pagini: 92
Acces: PDF , On-line
Monitorul educației și formării 2016 al Comisiei este cea de a cincea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele europene de educație și formare, prin reunirea unei game largi de date.

Ediția din acest an a Monitorului educației și formării evidențiază anumite progrese în direcția unor obiective importante, dar subliniază, de asemenea, faptul că statele membre trebuie să își îmbunătățească relevanța și incluziunea sistemelor educaționale, în special în ceea ce privește integrarea migranților și a refugiaților nou-veniți.

Europa se bazează pe eficacitatea propriilor sisteme educaționale pentru a oferi tinerilor competențele de care au nevoie în edificarea viitorului lor ca cetățeni și în dezvoltarea carierelor lor profesionale. Școlile, universitățile și instituțiile de educație și formare profesională stau la baza creșterii, a locurilor de muncă, a inovării și coeziunii sociale. În ediția din 2016 a Monitorului educației și formării, publicată astăzi, Comisia Europeană analizează situația sistemelor Uniunii Europene și a celor naționale și subliniază faptul că statele membre au o dublă misiune, și anume de a asigura investiții financiare adecvate și de a oferi o educație de înaltă calitate pentru tinerii de toate originile - inclusiv pentru refugiați și migranți. 

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Sistemele educaționale din Europa pot oferi un ajutor esențial în abordarea unor chestiuni importante precum șomajul persistent în rândul tinerilor și creșterea economică lentă, cât și a unor noi problematici, cum ar fi criza refugiaților. Dar educația va juca un astfel de rol numai dacă se vor obține rezultate bune în acest sector. În prezent, trebuie să ne asigurăm, mai mult ca oricând, că educația le permite tinerilor să devină cetățeni activi, independenți și să își găsească un loc de muncă motivant. Aceasta nu implică doar asigurarea unei creșteri și a unei inovări susținute, ci este o chestiune de echitate.

Comisia sprijină statele membre în eforturile lor de reformare și îmbunătățire a sistemelor educaționale prin acțiuni de cooperare în materie de politici, prin stabilirea de criterii de referință și prin programe de finanțare precum programul Erasmus+. Monitorul face parte integrantă din această activitate. Prezentând o multitudine de măsuri de politică care au fost testate pe teren și încurajând dialogul, acesta permite statelor membre să aducă îmbunătățiri propriilor sisteme educaționale. 

În ceea ce privește investițiile în sectorul educației, cele mai recente date publicate în Monitor (2014) indică o reluare a tendinței ascendente a cheltuielilor publice în UE, după trei ani consecutivi de reduceri. La nivelul UE, investițiile publice din sectorul educației au crescut cu 1,1 % pe an. Circa două treimi dintre statele membre au înregistrat o astfel de creștere. În șase țări, această creștere a fost de peste 5 % (Bulgaria, Ungaria, Letonia, Malta, România și Slovacia). Dimpotrivă, zece state membre și-au redus cheltuielile în materie de educație în 2014 în raport cu 2013 (Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Italia, Lituania și Slovenia).

 Context

 Monitorul educației și formării 2016 al Comisiei este cea de a cincea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele europene de educație și formare, prin reunirea unei game largi de date. El măsoară progresele realizate de Europa în îndeplinirea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 în domeniul educației, care fac parte din cadrul mai amplu al strategiei pentru creștere și locuri de muncă în UE.

Monitorul analizează principalele provocări cu care se confruntă sistemele educaționale din Europa și prezintă măsuri de politică care le pot îmbunătăți capacitatea de reacție față de nevoile societale și ale pieței forței de muncă.

Raportul cuprinde

o comparație între țări, 28 de rapoarte de țară aprofundate,
precum și o pagină web cu date și informații suplimentare.

Planul de investiții pentru Europa, programul Erasmus+, fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, precum și programul Orizont 2020 contribuie la stimularea investițiilor și la îndeplinirea obiectivelor prioritare de politică din domeniul educației.

 

Informaţii suplimentare
Căutare
2014-2020
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida