Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
EUR-Lex - accesul la dreptul UE
EUR-Lex - accesul la dreptul UE
  1. Legislaţia primară -   tratatele „fondatoare”, şi anume din Tratatul privind UE şi Tratatul privind funcţionarea UE. Acestea definesc repartizarea competenţelor între Uniune şi statele membre şi fundamentează puterea instituţiilor. Acestea stabilesc astfel cadrul juridic în care instituţiile UE pun în aplicare politicile europene

  2. Legislaţia secundară cuprinde actele unilaterale şi actele convenţionale.

Actele unilaterale pot fi clasificate în două categorii:

  • cele care figurează în nomenclatura din articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea UE: regulamentul, directiva, decizia, avizele şi recomandările;

  • cele care nu figurează în nomenclatura din articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea UE. Acestea sunt actele aşa-zise atipice, cum sunt comunicările, recomandările, cărţile albe şi cărţile verzi.

  •  ​ Actele convenţionale cuprind acordurile internaţionale semnate între UE, pe de o parte, şi o ţară sau o organizaţie terţă, pe de altă parte;acordurile între statele membre;acordurile interinstituţionale, şi anume între instituţiile UE.

3. Legislaţie complementară - În afară de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, sursele legislaţiei complementare cuprind dreptul internaţional şi principiile generale ale dreptului. Aceste surse i-au permis Curţii de Justiţie să acopere lacunele din legislaţia primară şi/sau legislaţia secunda


Prin intermediul site-ului EUR-Lex aveți acces la textul integral al documentelor juridice ale UE în toate aceste limbi și puteți căuta o anumită lege sau un anumit articol dintr-o lege.

EUR-Lex

EUR-Lex oferă acces gratuit la legislaţia Uniunii Europene şi la alte documente considerate publice. Site-ul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Selectaţi limba preferată din bara situată în partea de sus a paginii de întâmpinare.

Site-ul include circa 2 815 000 de documente, cele mai vechi datând din anul 1951. Baza de date este actualizată zilnic, în fiecare an fiind adăugate aproximativ 12 000 de documente.

EUR-Lex oferă:

Acces la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul Oficial (JO) a fost publicat pentru prima dată la 30 decembrie 1952. Începând din ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost publicat în două serii separate: L (legislaţie) şi C (comunicări şi informări).

Începând din 1998, fiecare ediţie este publicată şi în versiune electronică, pe site-ul EUR-Lex.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
este principala sursă a conţinutului EUR-Lex şi se publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare. Cuprinde două serii: L (Legislaţie) şi C (Comunicări şi informări). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de exemplu C 307 A, C 309 E).

Ultimele numere pot fi accesate de pe pagina de întâmpinare. Faceţi clic pe linkurile din colţul din dreapta sus, aflate sub bara de selecţie a versiunii lingvistice.

Pentru a consulta ediţii mai vechi, accesaţi linkul JURNALUL OFICIAL, aflat în partea de sus a meniului din stânga ecranului. De asemenea, puteţi găsi o ediţie a Jurnalului Oficial apelând la opţiunile de navigare sau căutare. Toate ediţiile publicate începând cu anul 1998 sunt disponibile în format PDF. Pentru a accesa texte publicate înainte de 1998, folosiţi CĂUTAREA SIMPLĂ – Căutare după referinţa publicării în Jurnalul Oficial.

Seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene conţine anunţurile de licitaţie pentru achiziţiile publice europene. Versiunea on-line este disponibilă pe site-ul internet TED (Tenders Electronic Daily).

Căutarea unui document

EUR-Lex vă pune la dispoziţie două opţiuni de căutare: CĂUTARE SIMPLĂ şi CĂUTARE AVANSATĂ. În timp ce căutarea avansată vă oferă o gamă largă de criterii de căutare şi afişare, căutarea simplă răspunde, în general, nevoilor celor mai mulţi utilizatori.
Opţiunile de căutare sunt variate: căutare după termeni, după dată, după autor, după numărul natural etc.
În acelaşi timp, există posibilitatea de a efectua căutări în colecţiile şi repertoriile noastre. Puteţi alege între tratate, acorduri internaţionale, legislaţie în vigoare, acte pregătitoare, jurisprudenţă şi întrebări parlamentare. Fiecare dintre sectoarele menţionate mai sus oferă o opţiune de navigare, de exemplu Repertoriul legislaţiei UE în vigoare.

Rezultatele căutării

Aveţi acces direct la toate documentele incluse pe lista cu rezultatele căutării; trebuie doar să selectaţi formatul preferat. De asemenea, puteţi verifica ce limbi şi formate sunt disponibile, puteţi afişa date complementare, puteţi organiza rezultatele căutării sau redefini criteriile de căutare pentru a vizualiza mai multe documente (aceste opţiuni sunt disponibile în bara galbenă şi/sau în căsuţa de căutare). Puteţi revedea şi/sau combina căutările efectuate pe durata unei singure sesiuni, accesând linkul „Istoricul căutărilor”.

Pentru a obţine mai multe informaţii despre un document, faceţi clic pe „Notă bibliografică” (exemplu). Această notă cuprinde o serie de metadate (autor, date, clasificări, formă, documente conexe etc.) care oferă o imagine de ansamblu asupra fiecărui document şi evidenţiază raporturile sale cu alte documente. Pentru afişarea bilingvă a unui document, accesaţi linkul „Notă bibliografică + Text (afişare bilingvă)”.

EUR-Lex oferă şi versiunile consolidate ale documentelor. Acestea sunt publicate exclusiv în vederea documentării şi nu au valoare juridică. Le puteţi găsi în nota bibliografică sau navigând în Repertoriul legislaţiei UE în vigoare.

Alte posibilităţi

Puteţi afla informaţii despre legislaţia UE, procedurile legislative şi instituţiile UE. Puteţi consulta selecţia de documente noi sau dosarele tematice, accesându-le de pe pagina de întâmpinare.

EUR-Lex vă pune la dispoziţie şi linkuri către bugetul Uniunii Europene, registrele instituţiilor şi alte surse de documentare sau informare.

Noutăţile sunt publicate în Buletinul informativ.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida