Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
10.06.2014
Moldova Business Week 2014 - integrarea economică europeană pentru mediul de afaceri din Moldova
Evenimentul  reuneşte reprezentanți de nivel înalt ai UE,BEI, BERD,  Austriei, Bulgariei, Turciei, R. Moldova,., etc

Programul celui mai mare eveniment investițional al anului curent - „Moldova Business Week” a fost aprobat de comitetul organizatoric al evenimentului, iar doritorii se pot deja înscrie pentru participare. Moldova Business Week (MBW), care va reuni reprezentanți de nivel înalt ai UE, Austriei, Bulgariei, Turciei, R. Moldova, etc., dar și a mai multor instituții europene precum BEI, BERD ș.a.,  se va desfășura în perioada 5-12 iunie a.c., începând cu Forumul exportatorilor. Forul va întruni top 100 exportatori ai anului 2013, instituții de stat relevante și asociații de business.

5 IUNIE - FORUL EXPORTATORILOR DIN MOLDOVA

Forul Exportatorilor are drept scop construirea unui dialog public-privat eficient pentru dezvoltarea potențialului de export al țării și facilitarea activităților de comerț exterior. În cadrul forului sunt prezentate informații privind Acordul de comerț liber aprofundat și cuprinzător (DCFTA) și regimurile comerciale aferente acestuia, în relațiile comerciale cu CSI, SUA, Acordului de comerț liber cu Turcia, etc.

Totodată, exportatorii se familiarizează cu sistemul infrastructurii calității din Republica Moldova și impactul acestuia asupra comerțului extern în contextul intrării în vigoare a DCFTA, cu vămuirea electronică a mărfurilor la export, programele naționale și externe de sporire a accesului agenților economici la finanțe, oferte de finanțare pentru exportatori din partea băncilor comerciale din Moldova, oportunități de co-finanțare a proiectelor de consultanță pentru IMM-uri din Moldova.

Cea de a doua parte se a Forului prevede o sesiune de discuție cu exportatorii privind barierele în afaceri și comerțul exterior. De asemenea, în cadrul Forului se desfășoară un webinar întitulat “Sistemul Generalizat de Preferințe al SUA – oportunități pentru produsele moldovenești”.


6 IUNIE -  PREZENTAREA CONCEPTULUI PARTICIPĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA WORLD EXPO MILANO 2015 ȘI EXPUNEREA MACHETEI PAVILIONULUI REPUBLICII MOLDOVA

În cadrul MBW, a fost  prezentat conceptul participării R. Moldova la World Expo Milano 2015 și  a fost prezentată, în premieră, macheta pavilionului național, ce urmează a fi instalat la expoziția mondială.

6 IUNIE -  PREZENTAREA CONCEPTULUI PARTICIPĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA WORLD EXPO MILANO 2015 ȘI EXPUNEREA MACHETEI PAVILIONULUI REPUBLICII MOLDOVA

La 6 iunie s-a desfășurat a doua sesiune a Economic Diplomatic Club, platformă inițiată în 2013 de Ministerul Economiei, care  a reunit reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău cu scopul promovării oportunităților investiționale în Republica Moldova.

9 IUNIE -  SEMINARE PARALELE ORGANIZATE ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE A RM


Regiunile de dezvoltare din Republica Moldova (Cahul, Bălți, Cimișlia, Comrat, Coșnița)

Pe 9 iunie, au fost organizate mai multe seminare paralele în regiunile de dezvoltare ale țării și anume în Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia și Coșnița (rn Dubăsari). . Obiectivul principal al seminarelor regionale a fost de a stabili necesitățile concrete de investiții și de a trasa perspective de atragere a investitorilor în regiuni.

În cadrul meselor rotunde, reprezentanții ODIMM, MIEPO și Agențiile de dezvoltare regionale au prezentat programele de susținere pentru autorități publice locale și mediul de afaceri, după care au răspuns la întrebările celor prezenți. Au fost puse în discuție prioritățile de dezvoltare ale Regiunilor de dezvoltare.


10 IUNIE - VIENNA ECONOMIC TALKS CHIȘINĂU 2014

Pe 10 iunie Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova, MIEPO, a organizat, împreună cu Forul Economic Vienez o reuniune Viena Economic Talks Chișinău 2014. Forumul  a fost dedicat regiunilor de dezvoltare și prioritizării investițiilor în acestea, impactul modernizării infrastructurii asupra sporirii competitivității în rîndul investitorilor și va propune măsuri pentru intensificarea și diversificarea relațiilor comerciale externe ale Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul Forumului a fost lansată o expoziție a potențialului investițional al Parcurilor Industriale și Zonelor Economice Libere,  cu participarea  președintelui VEF, Dr Erhard Busek, membrilor  VEF,.

AGENDA

 12 IUNIE - EU – MOLDOVA INTERNATIONAL INVESTORS’ CONFERENCE

12 iunie  Punctul culminant al Moldova Business Week îl va constitui Conferința investițională UE-Moldova, planificată pentru 12 iunie, la care va participa și președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, însoțit de înalți funcționari europeni, conducerea brațelor investiționale ale UE - BERD și BEI, și companii internaționale. La Conferință se va discuta în detaliu despre Acordul de Asociere și DCFTA, impactul integrării economice europene pentru mediul de afaceri și cel investițional din R. Moldova.

Informaţii suplimentare
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Ziua Europei
Ziua Europei este o ocazie unică de a celebra valorile comune ale UE,de a aduce mai aproape culturile noastre şi de a contempla identitatea noastrăcomună ca europeni, în toată diversitatea ei.

Ziua Europei 2017                            
Ziua Europei 2016


Ziua Europei 2015

Ziua Europei-2014 în RM (10.05.2014 - Chişinău, 17.05.2014 -Comrat)
Ziua Europei 2014

Concursul Republican “Europa la noi acasă”2014

Ziua
Europei – 2013 în Republica Moldova
Marcarea Zilei Europei în Moldova

Ziua Europei la Chişinău : PROGRAM

Festivalul filmului european

Vizita comisarului european Stefan Fule

Zilele Europei la Comrat

Ziua Europei, la Soroca

Concursul Republican “Europa la noi acasă”
Cum Europa îşi sărbătoreşte aniversarea

Ziua Europei 2012 în Republica Moldova
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida