Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Harta site
Vă aflaţi aici: // Home / Harta site
Harta site
Start
Harta site
Contacte
Digest european
Moldova in vizorul Europei
Moldova în Dialog cu Europa
Vizite în Moldova
Moldova pe arena europeană
Moldova la CEDO
Evenimente europene în Moldova
Proiecte europene
Asistenţă europeană
Cooperarea europeană
Justiţie
Legislaţie
Economie
Agricultura şi dezvoltarea rurală
Politici sociale
Educaţie
Politica culturală
Comunicare
Platforma societatii civile ”Pentru Europa”
Dezvoltare prin participare
Interviuri
Publicaţii
Consiliul Europei
Consiliul Europei
Generalităţi
Statele membre
Simboluri europene
Istoric
Relaţiile externe ale CoE
A nu se confunda
Structura
Secretarul General
Comitetul de Miniştri
Adunarea Parlamentară
Congresul puterilor locale şi regionale
Curtea europeană a Drepturilor Omului
Comisarul pentru Drepturile Omului
Conferinţa ONGI
Activităţi
Drepturi ale Omului
Cooperare juridică
Coeziune socială
Educaţie, cultură, patrimoniu
CoE publicaţii
Masive informaţionale
Biblioteci şi arhive
WebCat
Arhivele CoE
ArchivalWare
Arhiva Paginilor Web
Arhiva Audiovizuală
Arhivele istorice
Arhiva afişelor CoE
Biblioteci CoE
Biblioteca Centrală
Librăria CoE
Bibliotecile Centrelor de Informare
Texte oficiale
Tratatele Consiliului Europei
CM: texte adoptate
APCE: documente
CPLRE: texte adoptate
WebCub documentar
Jurisprudenţă
HUDOC
Fişe tematice
Carta Socială
Theseus
Baze de date tematice
Drepturile Omului
HUDOC database
The Theseus database
Promovarea drepturilor omului
Justiţie
CODICES
VOTA
mass-media
Libertatea mass-media
Democraţia
Societatea civilă
NGOs database
Politici de familie
Set de instrumente pentru realizarea dialogului intercultural
Baza de date a politicilor privind romii
Surse mass-media
Sala de presă CoE
CEDO: press site
CPLRE: sala de presă
Evenimente la zi
Multimedia
Libertatea presei
Campanii CoE
Dosare tematice
Protecţia drepturilor omului
Convenţia europeană a drepturilor omului
Mecanismul de aplicare
Reforma Curţii
Protocolul nr. 15 la CEDO
Protocolul nr. 16 la CEDO
Cum să depuneţi o plângere la CEDO
CEDO: Hotărârile-pilot
Pedeapsa cu moartea
Prevenirea torturii
Platforma online pentru protecţia jurnaliştilor
Internet
Guvernarea Internetului
Strategia CoE
Copiii şi Internetul
Criminalitatea informatică
Demnitatea umană
Egalitatea între femei şi bărbaţi
Traficul de fiinţe umane
Violenţa împotriva femeilor
Persoanele vârstnice
Bioetica
Democraţia în acţiune
Forumul Mondial pentru Democraţie
Alegeri libere şi corecte
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Ce este societate civilă
Principii de participare
Condiţii de participare
Nivelurile de participare
Etapele procesului decizional
Stabilirea agendei de lucru
Elaborarea
Luarea deciziilor
Punerea în aplicare
Monitorizarea
Reformulare
Bună guvernare prin participare
Principiile bunei guvernări
Principiul 1. Alegeri conforme legislaţiei, reprezentare şi participare echitabilă
Principiul 2: Receptivitate
Principiul 3. Eficacitate şi eficienţă
Principiul 4. Deschidere şi transparenţă
Principiul 5. Preeminenţa legii
Principiul 6. Conduita etică
Principiul 7. Competenţă şi capacitate
Principiul 8. Inovare şi deschidere către schimbare
Principiul 9. Durabilitate şi orientare pe termen lung
Principiul 10. Bună gestiune financiară
Principiul 11. Drepturile omului, diversitate culturală şi coeziune socială
Principiul 12. Responsabilitate
Guvernanţa culturală
CultureWatchEurope
Itinerarele culturale europene
COMPENDIUM
Zilele europene ale patrimoniului
Diversitatea este un avantaj
Tinerii construiesc Europa
Fundaţia Europeană pentru Tineret
Centrele pentru tineret
Mobilitatea tinerilor
Protecţia sănătăţii
Produse medicale
Justiţie, echitate
Combaterea corupţiei
Premii
Premiul pentru Inovaţie Democratică
Premiului pentru Drepturile Omului Václav Havel
Premiul Raoul Wallenberg al Consiliuliul Europei
Premiul Nord-Sud
Balanţa de Cristal a Justiţiei
Concursul european de pledoarii
Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri
Premiul Europei
Premiul Muzeului
Consiliul Europei şi Moldova
Aderare
Date importante
Moldova la CoE
Consiliul Europei in Moldova
Bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei
Monitorizare
Adunarea Parlamentară
Comitetul de Miniştri
Congresul Puterilor Locale şi Regionale
Executarea hotărârilor CEDO
CPT
ECRI
GRETA
MONEYVAL
GRECO
Carta socială europeană
Tratate la care Moldova este parte
Carta Autonomiei Locale
Acorduri parţiale
Banca de Dezvoltare
Grupul Pompidou
Grupul statelor împotriva corupţiei
Comisia europeană pentru democraţie prin drept
Farmacopeea europeană
Acordul privind riscurile majore
Cardul pentru Tineret
Centrul Nord-Sud
Eurimages
Observatorul european al audiovizualului
Centrul european pentru limbi moderne
Asistenţa CoE pentru Moldova
Cooperare Europeană
Organisme europene: a nu se confunda
Programe comune
Strategii urbane în oraşe istorice (COMUS)
Parteneriatul UE-CoE în domeniul tineretului
ROMACT
Consolidarea reformei sistemului judiciar 2011-2013
Consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii
Prioritaţi europene
CoE & Parteneriatul Estic
Consolidarea eficienţei sistemului judiciar 2015-2017
Susţinerea eforturilor naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării
Consolidarea independenţei şi eficienţei justiţiei
Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei Digitale
Cooperare în materie electorală în Republica Moldova
Susţinerea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
Calendar European
Uniunea Europeană
UE
Generalităţi
State membre
Simboluri
Structura
Consliul European
Consiliul UE
Parlamentul European
Comisia Europeană
Masive informaţionale
Biblioteci şi arhive
Arhive
Institutul Universitar European: Arhive UE
Arhivele istorice ale instituţiilor UE
Biblioteci
Biblioteci digitale
Bibliotecile instituţiilor UE
Librăria UE
Informare juridică
EUR-Lex - accesul la dreptul UE
Tratate
Acorduri internaţionale
Legislaţia
Jurisprudenţa
Sinteze legislative
Legislaţia în curs de elaborare
Baze de date tematice
Agricultură
Politica agricolă a UE
Mediu
Economie
Afaceri economice şi monetare
Concurenţă
Comerţ
Baze date (vama,imm, comert)
Export Helpdesk
Întreprinderi
Piaţa internă
Achiziţii publice
Fiscalitatea
Politica vamala
Transport
Justiţie, libertate şi securitate
Justiţie şi afaceri interne
Drepturile omului
FRA Clarity
Fraudă
Vamă
Energie
Politica regională
Relaţii externe
Extindere
PEV (ENP)
Dezvoltare şi Cooperare
Finanţare
Beneficiarii de granturi şi contracte
Comerţ exterior
Social Policy
Sănătate publică
Siguranţă alimentară
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Consumatori
Cercetare
Baze de date
CORDIS
Cultură, educatie
Educaţie, formare, tineret, sport
Patrimoniu cultural
Statistica
Eurostat
Finanţarea europeană
Sistemul de transparenţă financiară
Surse mass media
Servicii de presă
Servicii audiovizuale
Platforme multimedia
Foto
Video
Audio
Evenimente la zi
Calendar
Fluxurile de ştiri RSS
Retele de socializare
Alte surse europene de informare
Focus
Activităţi UE
2015 - Anul European pentru Dezvoltare
Preşedinţia Daneză a Consiliului Uniunii Europene
Preşedinţia Cipriotă a Consiliului UE
Preşedinţia Irlandeză a Consiliuilui UE
Preşedinţia Greacă a Consiliului UE
Preşedinţia Olandeză a Consiliului Uniunii Europene
Preşedinţia Italiană a Consiliului UE
Preşedinţia Malteză a Consiliului Uniunii Europene
Preşedinţia Letonă a Consiliului UE
Cel de-al patrulea summit al Parteneriatului Estic de la Riga
Preşedinţia Estonă a Consiliului Uniunii Europene 2017
Preşedinţia Luxemburgheză a Consiliului UE
Preşedinţia Lituaniană a Consiliului Uniunii Europene
Cel de-al treilea Summit Parteneriatului Estic de la Vilnius
Preşedinţa Slovacă a Consiliului Uniunii Europene
Preşedinţia Bulgară a Consiliului Uniunii Europene
Economic
EUROPA 2020
UE şi drepturile omului
Raportul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE
Cadru strategic al UE privind drepturile omului şi democraţia
UE numeşte primul său reprezentant special pentru drepturile omului
Cetăţenia Europeană - cetăţenie activă
Cetăţenia UE
EUROPA pentru CETĂŢENI
Cetăţeni activi
Instrumente de participare
Iniţiativa cetăţenească europeană
Progame de finanţare UE
Educaţia civică activă
RESURSE
Social
2013 - Anul european al cetăţenilor
Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii
Pensii
Egalitatea de gen
Uniunea Europeană şi Moldova
Puncte de reper
Cadru instituţional al RM
Negocierile privind Acordul de asociere RM – UE
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
Acordul de Asociere UE-RM
Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător
Liberalizarea regimului de vize
UE în Moldova
Asistenţa UE pentru Moldova
Politica Europeană de Vecinătate (PEV)
Instrumentul european de vecinătate
Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat
Programul Indicativ Naţional
Programe regionale (IEVP Est)
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Programe inter-regionale
Twinning
Programul SIGMA
Programul TAIEX
Tempus
Erasmus Mundus
Erasmus+
eTwinning
Facilitatea de investiţii pentru vecinătate
Cooperare transfrontalieră
Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinului Mării Negre 2007-2013
Cooperarea teritorială în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)
Cooperare transfrontalieră Moldova România Ucraina
Program Transnaţional de Cooperare în Sud-Estul Europei
Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare
Strategii/iniţiative europene
Sinergia Mării Negre
Strategia UE pentru regiunea Dunării
Fondul european pentru democraţie
Parteneriatul de Mobilitate
Programul Pilot de Dezvoltare Regională
Parteneriatul Estic
Programul complex de consolidare instituţională
Donatori europeni
UE - donatorul principal al RM
Banca Europeană de Investiţii
BERD
MoSEFF
MoREEFF
Austria
Danemarca
Germania
GIZ
Republica Cehă
România
Suedia
Prezenţe instituţionale
Moldova în UE
Reprezentarea în instituţii europene
Adunarea Parlamentară EURONEST
Comitetul Parlamentar de Asociere UE-RM
Comitetul de Cooperare Parlamentară UE – Republica Moldova
Informare Europeană
Centre de informare
Centrul Enterprise Europe Network
Centre de informare ale UE
Centrele Pro-Europa
Centrul Pro-European / BNRM
Alte centre de resurse
Cluburi pentru CETĂŢENIE ACTIVĂ
Informaţii generale
Localităţi-ţintă
Activităţi
Dosar tematic
Newsletter
Contacte
”Pentru Europa” - Platformă a societăţii civile
Despre Platformă
Declaraţia de constituire
Membrii platformei
Regulament
Mesaje de promovare a Uniunii Europene
Acţiuni
Publicaţii
Contacte
Sisteme informationale aditionale
Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact a Programul Cadru 7
Resurse Informationale
Audiovizual
Periodice
Institutii
Biblioteca virtuală
Documente oficiale europene
UE privind RM
CoE privind RM
Tratatele CoE
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei
Documente oficiale ale RM privind tematica europeana
RM privind UE
RM privind CoE
Generalităţi
UE-COE
UE-RM
COE-RM
Programe si politici europene de asistenta pentru RM
JPC
UE
Politica europeana de vecinatate
Documente Oficiale
Parteneriat Estic
Asistenţa tehnică
Twining
SIGMA
TAIEX
Drept
Drepturile omului
CEDO
Minorităţi naţionale
Deţinuţi
Copii
Femei
Persoane cu dizabilităţi
Traficul de fiinţe umane
Aproximarea legislaţiei
Liberalizarea vizelor
Democratie
Democratie parlamentara
Democratie participativa (ong)
Platforma societăţii civile ”Pentru Europa”
Democratie locala
Alegeri
Administrare locala
Justitie
Securitate
Administrarea publica
Economie
Antreprenoriat
Finanţe
Politici concurentiale
Politici comerciale
Achizitiile publice
Infrastructura
Energia
Telecom
Transport
Vama
Agricultura
Protecţia mediului
Politica sociala
Sănătate
Droguri
Migratie
Educatie
Cultura
Sport
Tineret
Mass-media
BICE publicaţii
Diverse
Structuri Europene
OSCE
Cooperare regională europeană
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est
Termeni de utilizare
Informatie juridica
RSS Feed
test
Rss importer
Căutare
Căutare Digest european
Căutare Biblioteca virtuală
sesiunea APCE: procese-verbale
intervenţia dlui Corman, 25 aprilie 2012
intervenţia Voronin şi Ghiletchi
intervenţia Ana Guţu, 26 aprilie 2012
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida