Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Legislaţia în curs de elaborare
Legislaţia în curs de elaborare
Acte pregătitoare (EUR-Lex) Repertoriul legislaţiei comunitare în curs de pregătire

Parlamentul European – observator legislativ
   Prezentarea procedurilor legislative actuale ale Parlamentului European


Stadiul actual al pachetelor legislative (PreLex) Bază de date privind procedurile legislative interinstituţionale
 
 Repertoriul legislaţiei comunitare în curs de pregătire

Prezenta pagină oferă acces la actele pregătitoare ale legislaţiei, precum şi la alte documente ale instituţiilor care prezintă interes pentru public.

Documentele pregătitoare ale legislaţiei sunt acele documente care corespund diferitelor etape ale procesului legislativ sau bugetar, cum ar fi propunerile legislative ale Comisiei, poziţiile comune ale Consiliului, rezoluţiile legislative şi bugetare şi iniţiativele Parlamentului European, avizele Comitetului Economic şi Social European şi ale Comitetului Regiunilor etc.

Pentru a accesa actele pregătitoare se pot utiliza şi funcţiile de căutare disponibile pe site.Derularea procedurii legislative referitoare la un act specific poate fi urmărită pe site-ul PreLex (Monitorizarea procesului decizional între instituţii) sau ŒIL (Observatorul legislativ al Parlamentului European).

Documente COM şi JOIN

Documente SEC şi SWD
 
Stadiul actual al pachetelor legislative (PreLex) Bază de date privind procedurile legislative interinstituţionale

Conţinutul PreLex 

PreLex reia lucrările diferitelor instituţii care intervin în procesul decizional (Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor …).

PreLex permite urmărirea evoluţiei propunerilor, legislative sau nelegislative, din momentul în care acestea sunt adoptate de Comisie şi transmise Consiliului şi Parlamentului European, până în momentul în care, în cazul propunerilor legislative, acestea sunt adoptate definitiv.

Structura

PreLex este alcătuit din dosare. Un dosar debutează cu o propunere a Comisiei în momentul adoptării sale de către Comisie (este cota COM(an)număr) şi se încheie în momentul adoptării actului legislativ de către legislator. Între aceste două evenimente („adoptarea de către Comisie” şi adoptarea finală de către legislator) se inserează o serie de evenimente care sunt identificate în PreLex. Pentru fiecare eveniment, se menţionează data acestuia, serviciile sau persoanele responsabile, referinţa documentului legat de acest eveniment şi, după caz, un link către acest document, o comunicare de presă, trimiterea la Jurnalul Oficial etc.

PreLex nu conţine texte, însă, ori de câte ori este posibil, oferă un link către textele în format electronic disponibile pe alte site-uri (EUR-Lex, baza de date Rapid, care conţine comunicările de presă ale Consiliului şi ale Comisiei, site-ul Europarl, Buletinul Uniunii Europene, site-urile Comitetului Economic şi Social European, al Comitetului Regiunilor etc.).

Cautare


Acest ecran permite efectuarea de căutări după numărul dosarului, după referinţa documentului, precum şi după cuvintele din titlu şi după evenimentul intervenit în parcursul dosarului.

Căutare după numărul de dosar

Fiecare dosar este identificat prin numărul propunerii iniţiale (de exemplu: COM(1980)423). O propunere iniţială poate avea o referinţă de tipul COM, SEC, CSE sau C.

Pentru procedurile asociate Parlamentului European, un dosar poate fi identificat şi printr-un număr interinstituţional (ex.: 1998/0068/(CNS). Poate fi vorba despre un dosar COD, SYN, CNS, AVC, ACC, PRT în funcţie de procedura aplicabilă.

În cazul căutării după an, se caută întotdeauna după anul de iniţiere a dosarului (în general, transmiterea propunerii iniţiale către Consiliu sau Parlamentul European).

Pentru a găsi un dosar, puteţi utiliza oricare dintre aceste referinţe. Puteţi completa toate căsuţele sau numai o parte dintre acestea.

Căutarea după cuvintele din titlu

Această căutare se referă la cuvintele din titlul dosarului, în limba pe care o alegeţi dumneavoastră.

Titlul dosarului este în general titlul propunerii iniţiale. În cazul unei modificări importante a titlului pe parcursul procedurii, titlul propunerii modificate ar putea fi ales ca titlu al dosarului.

Căutarea se poate referi la unul sau mai mulţi termeni. În toate aceste situaţii, puteţi utiliza fie majuscule, fie minuscule, dar atenţie la respectarea diacriticelor!

Atenţie! Baza conţine dosarele anterioare anului 1998 ale căror titluri sunt în general scrise fără diacritice. Dacă nu obţineţi rezultatele scontate la căutarea dumneavoastră, încercaţi să introduceţi termenii respectivi fără să folosiţi diacritice.

Căutarea după evenimente

Pot apărea diferite evenimente pe parcursul unui dosar. În cadrul procedurilor interinstituţionale, sunt evenimente, de exemplu, avizele Comitetului Economic şi Social European, ale Comitetului Regiunilor, ale Parlamentului European, adoptarea formală de către Consiliu, retragerea de către Comisie etc.

Lista completă a evenimentelor se afişează în ordine alfabetică atunci când se face clic pe săgeata căsuţei „EVENIMENTE”.

Pentru a regăsi toate dosarele pentru care a intervenit un anumit eveniment, alegeţi evenimentul respectiv din această listă, indicaţi o dată sau un interval de date prin completarea căsuţelor „între… şi …”.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida