Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: API
RAPOARTE DE MONITORIZARE privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate în Acordul de Asociere RM-UE
Acces: On-line
Rapoarte vor conţine recomandări pentru autorităţi în scopul realizării mai eficiente a angajamentelor în domeniul mass-media, asumate la nivel european.

La 14 iunie 2017 API a prezentat primul raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate de Republica Moldova în Planul de acțiuni (PNA) pentru implementarea Acordului de Asociere (AA) RM-UE.

Raportul conține o retrospectivă a realizării Planului de acțiuni în perioada 2014-2016 și o evaluare a îndeplinirii acțiunilor planificate pentru perioada martie – mai 2017 din actualul PNA, prevăzut pentru anii 2017 – 2019. Autorii au formulat o serie de concluzii și recomandări pentru instituțiile și factorii de decizie care elaborează și implementează politici public

Experţii API, Ion Bunduchi și Aneta Gonța constată în raport că acțiunile planificate în PNA pentru perioada 2014-2016 pe segmentul mass-media au vizat în cea mai mare parte domeniul audiovizualului și nu au fost în concordanță deplină cu prevederile Acordului de Asociere. Acțiunile planificate pentru această perioadă fie au fost realizate parțial, fie nu au fost realizate. Corespunzător, impactul realizării acțiunilor a fost parțial şi nu a răspuns eficient nici prevederilor reale ale Acordului de Asociere, nici necesității de creare și dezvoltare a unui sistem mediatic democrat, pluralist și profesionist. În plus, la planificarea acțiunilor pentru următoarea perioadă de implementare (2017-2019) nu s-a ținut cont de prevederile anterioare, iar unele acțiuni irelevante se repetă. “Formularea acțiunilor, dar și modul de raportare a realizării acestora creează impresia generală că PNA este un scop în sine și nu un instrument de impulsionare a evoluțiilor pozitive în domeniul mass-media, bazat pe principii democratice, asumat conștient de către autorități”, a menționat Ion Bunduchi.

Experţii API au formulat mai multe recomandări, inclusiv revizuirea și completarea Planului de acţiuni astfel încât acțiunile să cuprindă întregul domeniu mass-media, în concordanță deplină cu prevederile Acordului de Asociere, formularea mai exactă și măsurabilă a indicatorilor de performanță, care trebuie revizuiți după evaluarea efectelor reale ale acțiunilor deja realizate, accelerarea ritmului de implementare adecvată a acțiunilor relevante pentru dezvoltarea mass-mediei. “Conform metodologiei pe care am utilizat-o pentru evaluarea cantitativă și calitativă a Planului Național de Acțiuni în domeniul mass-media, acțiunile planificate și realizate de autorități au acumulat 13 puncte din 24 posibile”, a specificat Aneta Gonța.

RAPOARTE

RAPORT DE MONITORIZARE privind realizarea angajamentelor în domeniul mass-media, asumate în Acordul de Asociere RM-UE
nr. 1,, martie – mai 2017. 

MONITORING AND EVALUATINGTHE IMPLEMENTATION OF THE EU-RM ASSOCIATION AGREMENT PROVISIONS ON MASS-MEDIA SEGMENT
No. 1, March – May 2017Până în martie 2018, API va elabora și va prezenta public încă trei rapoarte trimestriale de monitorizare care vor conţine recomandări pentru autorităţi în scopul realizării mai eficiente a angajamentelor în domeniul mass-media, asumate la nivel european. Următorul raport trimestrial va cuprinde perioada iunie-august 2017 şi va fi lansat la începutul lunii septembrie.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida