Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
14.03.2016
A doua reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
În marja Consiliului Afacerilor Externe, pe 14 martie 2016 la Bruxelles, Consiliul de Asociere UE-Moldova s-a convocat în cadrul celei de-a doua reuniuni în acest format.
 Consiliul  a examinat relațiile UE-RM de la ultima sa reuniune din martie 2015 și  a reamintit angajamentul UE de a consolida asocierea politică și integrarea economică cu Republica Moldova. UE se așteaptă să:

· sublinieze importanța esențială pentru Republica Moldova de a realiza reforme cheie prin implementarea rapidă a Acordului de Asociere UE-RM, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, reformarea justiției și a sectoarelor financiar, energetic, media, implementarea reformei administrației publice și lupta împotriva spălării de bani.
 
· reamintească faptul că în ultimii ani asistența UE în Republica Moldova a fost una semnificativă, iar UE și statele membre sunt pregătite să ajute și în continuare țara în eforturile sale de reformare.

· să îndemne Republica Moldova să semneze cât mai rapid un acord cu FMI privind noul program de sprijin financiar, fapt care este esențial pentru garantarea stabilității macro-financiare a țării.

Într-un comunicat de presă comun
emis după reuniunea de la Bruxelles, Consiliul de Asociere recunoaşte importanţa soluţionării dificultăţilor curente din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, luînd în considerare aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova.

”UE a încurajat Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi a reconfirmat susţinerea Moldovei în atingerea acestor obiective. Părţile au subliniat importanţa dialogului şi cooperării cu societatea civilă, în particular, în ceea ce priveşte implementarea Acordului de Asociere şi necesitatea unei participări sporite a societăţii civile in Moldova în procesele de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor. Mai mult decît atît, Consiliul de Asociere a accentuat importanţa asigurării şi intensificării unei abordări care să implice pe deplin întreagă societate”, se spune în comunicat.

În opinia oficialilor europeni, pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. ”Consiliul de Asociere recunoaşte eforturile întreprinse de Moldova în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse în Foaia de parcurs transmisă UE şi făcută publică de către Guvernul Republicii Moldova. Această foaie de parcurs detaliată stabileşte termene limită clare pentru acţiuni concrete a fi realizate pînă în luna iulie, în domenii importante precum cooperarea cu societatea civilă, pe parcursul lunii curente; aprobarea şi demararea punerii în aplicare a pachetului de legi privind sectorul justiţiei şi procuratura, precum şi impulsionarea implementării zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, în lunile martie – aprilie; adoptarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pînă în aprilie; îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional; abordarea deficienţelor din sistemul financiar-bancar şi relansarea cooperării cu FMI; adoptarea pachetului de legi pe integritate”, se mai menționează în document.

Acesta mai stipulează că reformele în cauză ar trebui să includă investigații amănunțite cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiției, precum și depolitizarea instituțiilor de stat, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, stabilizarea sectorului financiar și îmbunătățirea climatului de afaceri și investiţional, inclusiv în sectorul energetic. ”Foaia de parcurs va fi un instrument util pentru a promova și monitoriza punerea în aplicare a reformelor, în beneficiul societății moldovenești în general”, se precizează în comunicat.

În cadrul unei conferințe comune susținute după ședința Consiliului de Asociere, Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că s-a convenit ca UE să susțină în continuare Republica Moldova în ceea ce privește implementarea programului de reformă asumat în cadrul Acordului de Asociere, inclusiv DCFTA.

”Am căzut de acord asupra importanței intensificării reformelor politice și economice cheie în Moldova. Am discutat, în special, importanța depolitizării instituțiilor de stat, combaterea corupției sistemice, investigarea fraudelor bancare și reformarea sectorului justiției și bancar în interesul cetățenilor moldoveni. Cred că acesta este principalul rezultat politic al reuniunii noastre, o evaluare comună și o voință comună pentru a realiza reforme. Noi, Uniunea Europeană, suntem gata să sprijinim Republica Moldova, inclusiv financiar, odată ce vor fi îndeplinite toate condiționalitățile”, a spus Mogherini.

Comisarul Johannes Hahn a declarat că ”Consiliul de Asociere recunoaște importanța intensificării reformelor în sectoarele justiției, financiar și în sectorul energetic, precum și necesitatea de a ajunge la un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în vederea semnării unui nou program.

”UE oferă sprijin substanțial pentru a ajuta Republica Moldova în eforturile sale de reformă. Am subliniat în cadrul Consiliului că UE este pregătită să sprijine țara și pe viitor, însă cu anumite condiții, în special, dacă vor fi implementate reformele asumate”, a spus Hahn.

Comisarul a menționat că în cazul în care toți vor manifesta angajament și voință politică, este posibil de a obține rezultate. ”În acest context, aș dori să felicit Guvernul RM pentru decizia de a publica Foaia de parcurs asupra căreia am convenit. Acest lucru este un semnal foarte clar cu privire la noua abordare în ceea ce privește transparența, deschiderea și participarea societății civile la toate eforturile de reformă. În cazul în care aceste eforturi vor continua sunt optimist cu privire la viitorul țării, care este în interesul nostru comun”, a conchis comisarul Hahn.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat că reuniunea din acest an a Consiliului de Asociere vine să confirme, în primul rând, rolul cheie ce revine Acordului de Asociere în structurarea agendei de reforme pe care şi-au asumat-o autorităţile Republicii Moldova. Anume angajamentele luate faţă de partenerii noştri europeni au ghidat în mare parte activitatea Guvernului, chiar din primele zile ale mandatului său. 

”Mobilizându-ne cu maximă responsabilitate, am reuşit să clădim un fundament solid pentru ceea ce urmează de fapt să demonstreze fără echivoc seriozitatea cu care ne-am antrenat în reformarea sistemică şi reală a ţării - şi anume, implementarea durabilă a legilor şi actelor normative adoptate. Doar astfel vom putea să recâştigăm încrederea cetăţenilor noştri, doar astfel vom putea asigura rezilienţa instituţiilor statului şi doar astfel vom putea valorifica plenar oportunităţile asocierii politice şi integrării economice cu UE, în beneficiul întregii ţări. Un partener important al demersurilor noastre de modernizare trebuie să devină societatea civilă în ansamblul său, existând în acest sens toată deschiderea din partea Guvernului”, a spus premierul, care a confirmat că ”misiunea Guvernului nu este nici pe departe una ușoară, având în vedere circumstanțele politice și cele social-economice, precum și dificultățile cu care se confruntă Republica Moldova astăzi”.

tradaptare onfoeuropa.md


Informaţii suplimentare
EU-Republic of MoldovaEU HR Mogherini meets PM of Moldova
EU-Republic of MoldovaAssociation Council 2016: Press conference - Part 3
 EU-Republic of MoldovaAssociation Council 2016: Press conference - Part 2
 EU-Republic of MoldovaAssociation Council 2016: Roundtable
 EU-Republic of Moldova Association Council 2016: Press conference - Part 1

 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 



©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida