Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
15.12.2016
Cea de-a treia reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova
Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova se va reuni la Strasbourg, în perioada 14-15 decembrie 2016. Cea de-a 3-a reuniune este găzduită de Parlamentul European.
 Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova s-a reunit la Strasbourg, în perioada 14-15 decembrie 2016. Cea de-a 3-a reuniune a fost găzduită de Parlamentul European.

Lucrările reuniunii au fost deschise de copreședinții Comitetului Parlamentar, deputatul Mihai Ghimpu și europarlamentarul Andi Cristea, Șeful Direcției pentru relații bilaterale cu statele Partaneriatului Estic al Serviciului European de Acțiune Externă, Dirk Schuebel, Directorul pentru vecinătatea de est din cadrul Direcției generale vecinătate și negocieri privind extinderea al Comisiei Europene, precum și de Șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, Eugen Caras.

Din partea Parlamentului European au luat cuvânt: Andi Cristea, Co-președinte al Comitetului; Petras Austrevicius, Co-raportorul Parlamentului European pentru Moldova; Maria Grapini, Michał Boni, Andrzej Grzyb, Miapetra Kumpula-Natri, Siegfried Mureșan, Norica Nicolai,   Ioan Mircea Pașcu.

În cadrul reuniunii a vut loc un schimb de opinii între parlamentari cu privire la cooperarea dintre UE și Republica Moldova, precum și recentele evoluții politice din țara noastră. Parlamentarii au mai discutat despre implementarea reformelor în domeniile justiției, economiei, combaterii corupției, administrației publice, respectării drepturilor omului, precum și despre progresele în reforma electorală și cea în domeniul mass-media din Republica Moldova.

Alte subiecte pe agenda discuțiilor au vizat cooperarea autorităților cu societatea civilă în implementarea agendei de reforme, implicațiile alegerilor prezidențiale pentru Republica Moldova, precum și investigarea fraudei bancare.

Mihai Ghimpu a declarat că integrarea europeană, şi, îndeosebi, implementarea Acordului de Asociere UE-RM reprezintă prioritatea strategică nr.1 a Republicii Moldova, atât la nivel de politică internă, cât şi externă. Totodată, Co-președintele s-a referit la rezultatele implementării Foii de parcurs, la cooperarea Parlamentului RM cu Guvernul în implementarea agendei de reforme, precum și la importanța continuării bunei cooperări cu Parlamentul European pe filiera Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE.

La rândul său, Andi Cristea a reiterat disponibilitatea și deschiderea Parlamentului European pentru a continua colaborarea cu Parlamentul RM, oferind, la solicitare, cele mai bune practici, cunoștințe și experiențe în avansarea statului nostru pe parcursul european.   

Membrii Comitetului au salutat realizarea, în iulie 2016, a foii de parcurs privind acțiunile prioritare de reformă, precum și au încurajat Moldova și UE să valorifice diverse posibilități de cooperare, salutând începutul co-președinției Adunării Parlamentare EURONEST de către Parlamentul Republicii Moldova.  


După ședința Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova a fost adoptată declarația finală a celei de-a 3-a reuniuni, care conține o serie de recomandări adresate autorităţilor Republicii Moldova și Comisiei Europene.

Din componența delegației Parlamentului Republicii Moldova au făcut parte deputații Mihai Ghimpu, Oxana Domenti, Igor Vremea, Corneliu Padnevici, Ion Balan și Alina Zotea.

Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova se reuneşte de două ori pe an, alternativ la Bruxelles şi Chișinău. Ultima reuniune a forului a avut loc la Chișinău, pe data de 18 mai 2016.
În temeiul Articolului 441 (3) al Acordului de Asociere  

Cea de-a treia Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere (CPA) Moldova-UE s-a desfășurat la Strasbourg pe 14-15 decembrie 2016 sub copreședinția dlui Andi Cristea, din partea Parlamentului European, și a dlui Mihai Ghimpu, din partea Parlamentului Republicii Moldova, (în continuare, ”Moldova”). 
Comitetul Parlamentar de Asociere, luând în considerare starea actuală a relațiilor dintre Moldova și UE și a implementării Acordului de Asociere, a convenit asupra următoarei declarații finale și recomandări. 
Comitetul Parlamentar de Asociere:   
1. Exprimă o mare satisfacție cu privire la intrarea în vigoare, pe 1 iulie 2016, a Acordului de Asociere Moldova-UE și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător; încurajează Moldova să profite la maxim de oportunitățile unei relații mai apropiate cu UE, cum ar fi accesul la piața unică a UE și regimul liberalizat de vize pentru toți cetățenii; subliniază că Acordul de Asociere cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și este în beneficiul întregii populații;
2. Reamintește că scopul Acordului de Asociere este de a aprofunda în mod semnificativ relațiile politice și economice dintre Moldova și UE; accentuează că o implementare deplină a acordului va aduce îmbunătățiri substanțiale cetățenilor moldoveni în viața lor cotidiană în domenii precum educația, angajarea în câmpul muncii și justiția, și va spori nivelul de trai și de securitate; 
3. Evidențiază că semnarea și ratificarea Acordului de Asociere nu constituie scopul final al relațiilor Moldova-UE și subliniază că în temeiul Articolului 49 al Tratatului Uniunii Europene, Moldova are o perspectivă europeană și poate depune cererea de aderare la Uniunea Europeană cu condiția respectării principiilor democrației, libertăților fundamentale și drepturilor minorităților și asigurării statului de drept; 
4. Salută participarea activă a Republicii Moldova în cadrul formatului Parteneriatului Estic; încurajează atât Moldova, cât și UE să intensifice în continuare eforturile de a beneficia cât mai mult de oportunitățile care derivă din noua Politică Europeană de Vecinătate; salută începutul co-președinției Adunării Parlamentare EURONEST de către Parlamentul Republicii Moldova și încurajează consolidarea cooperării parlamentare dintre țările Parteneriatului Estic;
5. Recunoaște eforturile Guvernului în vederea continuării reformelor necesare pentru recâștigarea încrederii populației Republicii Moldova și a partenerilor săi internaționali; accentuează faptul că o implementare adecvată este esențială pentru a realiza schimbări pozitive considerabile, restabilind, astfel, încrederea populației în instituțiile de stat; prin urmare, încurajează urmarea unui proces veritabil de reforme bazate pe cele mai bune practici la nivel european și internațional cu implicarea societății civile; îndeamnă Parlamentul să stabilească un mecanism de supraveghere a procesului de reforme și a punerii în aplicare a legislației; 
6. Salută realizarea, în iulie 2016, a foii de parcurs privind acțiunile prioritare de reformă în cadrul datei limită stabilite și anunțarea, de către Guvern, a unui nou plan constituit din 82 de puncte; accentuează rolul Parlamentului Republicii Moldova în ceea ce privește adoptarea legislației necesare, precum și controlul politic al executivului vizavi de implementarea procesului de reforme și a Acordului de Asociere; reamintește că, în temeiul Constituției Republicii Moldova, Guvernul este, din punct de vedere politic, responsabil pentru acțiunile sale în fața Parlamentului; 
7. Evidențiază că îndeplinirea acestor funcții necesită mecanisme de coordonare potrivită în cadrul Parlamentului Republicii Moldova și resurse adecvate; salută, prin urmare, inițierea activităților Consiliului Parlamentar pentru Integrarea Europeană și adoptarea parteneriatului național pentru integrarea europeană;
8. Reiterează necesitatea depolitizării instituțiilor de stat și eradicarea corupției la toate nivelurile, astfel încât procesul de reforme să fie credibil în ochii publicului;
9. Salută adoptarea, pe 1 iulie 2016, a bugetului pentru anul 2016; încurajează adoptarea și punerea în aplicare a următorului buget conform calendarului bugetar și reformelor care urmează a fi implementate pentru a asigura un control parlamentar efectiv al bugetului; salută decizia Fondului Monetar Internațional de a acorda asistență programului de reforme economice și financiare al Republicii Moldova pentru o perioadă de trei ani; evocă faptul că reluarea plăților conform programelor UE de sprijin al bugetului depinde de îndeplinirea de către Moldova a condițiilor legate de sprijinul bugetului, inclusiv managementul finanțelor publice, stabilitatea orientată spre politica macroeconomică, transparența bugetului și condițiile specifice în sectoarele cuprinse în Program și de faptul că asistența macrofinanciară ulterioară va trebui să fie aprobată în comun de către Consiliul UE și Parlamentul European; evidențiază, în acest context, recomandările Curții Europene de Conturi în raportul său special privind asistența din partea UE publicat în septembrie 2016 pentru consolidarea administrației publice în Moldova; îndeamnă Moldova să utilizeze cât mai eficient posibil asistența financiară din partea UE, în vederea generării unor beneficii vizibile și tangibile pentru cetățenii moldoveni;
10. Încurajează continuarea consolidării independenței și a competențelor de reglementare ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale pentru Piețe Financiare; salută prezentarea în atenția Parlamentului, de către Procurorul General interimar și Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a rapoartelor de activitate privind investigarea fraudei bancare, precum și a investigației internaționale în curs de desfășurare de către Kroll; reamintește că este necesară o investigare detaliată și imparțială a fraudelor bancare pentru a recupera fondurile sustrase și a trage la răspundere penală făptașii, dar și a asigura procese echitabile în conformitate cu standardele internaționale; 
11. Salută aprobarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice de către guvern și încurajează adoptarea unui plan eficient de acțiuni necesar pentru implementarea acesteia;   
12. Recunoaște că cele mai urgente probleme rămân a fi combaterea corupției și implementarea reformei judiciare; solicită consolidarea independenței Centrului Național Anticorupție și a Autorității Naționale de Integritate și adoptarea legii privind integritatea, luând în considerare recomandările Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene în consultare cu societatea civilă; accentuează importanța integrității, selectării echitabile și transparente a candidaților și respectarea strictă a  standardelor etice înalte pentru crearea unui sistem judiciar independent în care să aibă încredere cetățenii și partenerii internaționali; reiterează, în mod special, necesitatea unei reforme detaliate și rapide a Procuraturii;
13. Reafirmă necesitatea adoptării proiectului Codului Audiovizualului cuprinzător, pe baza proiectului elaborat în 2011 în consultare cu societatea civilă și cu sprijinul UE, al Consiliului Europei și al OSCE; încurajează Parlamentul să excludă concentrarea proprietății mass-media și monopolizarea pieței de publicitate și să reformeze radiodifuzorul național; constată faptul că un rol important în domeniul reglementării trebuie să-l joace Consiliul Coordonator al Audiovizualului și, prin urmare, sarcinile și atribuțiile acestuia ar trebui să fie clar definite;  
14. Accentuează importanța adoptării noii legi privind energia și revizuirea legislației existente în conformitate cu cel de-al Treilea Pachet Energetic; 
15. Subliniază importanța implementării recomandărilor OSCE/ODIHR rezultate din misiunile recente de observare a alegerilor; salută evaluarea Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor, conform căreia alegerile prezidențiale au fost competitive, au fost respectate drepturile fundamentale și au fost, în linii generale, organizate bine la nivel de țară, totuși, constată faptul că observatorii au identificat un șir de probleme, inclusiv acoperirea mediatică polarizată, abuzul de resurse administrative, norme neclare privind finanțarea campaniei electorale și deficiențele instituționale, cum ar fi lipsa capacității din partea Comisiei Electorale Centrale și a Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a-și exercita rolul de supraveghere și de a pune în aplicare normele în domeniul respectiv de competență, precum și lipsa sancțiunilor efective în cazul încălcărilor; recunoaște că cetățenii moldoveni care locuiesc peste hotare trebuie să fie în măsură să-și exercite dreptul la vot, iar autoritățile să ofere, în acest sens, un număr adecvat de secții de votare și buletine de vot; evidențiază că soluționarea în timp util a acestor probleme este crucială pentru următoarele alegeri parlamentare;  
16. Reafirmă că societatea civilă a Republicii Moldova are de jucat un rol primordial în monitorizarea implementării Acordului de Asociere și a agendei de reforme; încurajează Guvernul și Parlamentul să coopereze cu Platforma Societății Civile Moldova-UE, care a fost creată în acest scop în cadrul Acordului de Asociere; reiterează că angajamentul față de societatea civilă trebuie să fie sistematic și neîntrerupt, și îndeamnă să fie utilizate cele mai bune practici ale altor țări din cadrul Parteneriatului Estic în acest domeniu;
17. Îndeamnă Consiliul de Asociere Moldova-UE să adopte, la fiecare din întrunirile sale, concluzii operaționale cu privire la implementarea Acordului de Asociere; reamintește despre necesitatea de informare a Comitetului Parlamentar de Asociere privitor la deciziile și recomandările Consiliului de Asociere; accentuează că, pentru a fi în măsură să contribuie în mod semnificativ la procesul de implementare, Comitetul Parlamentar de Asociere trebuie, prin urmare, să fie informat vizavi de activitatea Comitetului de Asociere și a Subcomitetelor; 
18. Relevă necesitatea de a comunica publicului obiectivele și conținutul Acordului de Asociere și beneficiile directe și concrete pentru cetățeni, care derivă din implementarea acestuia; subliniază importanța promovării unor informații obiective, independente și imparțiale în această privință și a sporirii capacității UE și a partenerilor săi pentru a combate campaniile de dezinformare și propaganda; constată că natura sofisticată a unor astfel de campanii ostile necesită un răspuns cuprinzător, inclusiv sensibilizarea și informarea cetățenilor, precum și sprijinirea mass-mediei locale și online; 
19. Intenționează să organizeze următoarea reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova-UE în primăvara anului 2017, la Chișinău.

 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida