Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
15.10.2014
Tensiunile separatiste din Republica Moldova - pe agenda sesiunii Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa
Una dintre şedinţele Congresului CALR (Consiliul Europei) va fi dedicată tensiunilor separatiste din Ucraina şi ţările vecine. Valeriu Chiveri, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene va prezenta situaţia din Republica Moldova .

La Strasbourg, în perioada 14-16 octombrie 2014, îşi desfăşoară lucrările cea de-a 27-a sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale (Consiliul Europei), la care participă şi o delegaţia din Republica Moldova, din care face parte şi dl Valeriu Chiveri, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova.

În prima zi a sesiunii membrii Congresului l-au ales pe Jean-Claude Frécon (Franţa, SOC) în funcţie de preşedinte al CALR pentru o perioadă de doi ani.  Noul Preşedinte şi-a exprimat convingerea că Congresul, prin dialogul politic pe care l-a stabilit cu guvernele, şi la Strasbourg - cu Comitetul de Miniştri, Adunarea Parlamentară şi urmând orientările declarate de Secretarul General al Consiliului Europei, are capacitatea de a convinge guvernele centrale să stabilească şi să protejeze mai bine democraţia locală şi regională din Europa. Membru al Congresului din 1994, el a deţinut funcţia de vicepreşedinte din 2002, preşedinte al delegaţiei franceze la Congres în perioada 2004-2012 şi preşedinte al Camerei autorităţilor locale din 2010.

În cadrul sesiunii a fost adoptată o Recomandare cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Statele membre ale Consiliului Europei. Congresul a încurajat colectivităţile locale şi regionale să pună în aplicare strategii şi planuri de acţiune la nivel local şi regional pentru garantarea drepturilor şi şanselor egale pentru persoanele cu dizabilităţi, în special în domenii ce ţin de accesibilitatea mediului construit, bunurilor şi serviciilor, precum şi garantarea accesului la drepturile sociale, cum ar fi educaţia incluzivă, angajarea şi formarea profesională, îngrijirea sănătăţii şi locuinţa. “De asemenea, este necesar de a facilita participarea persoanelor cu dizabilităţi, mai ales de a revizui normele juridice din Statele membre, în scopul de a asigura pentru persoanele aflându-se într-o anumită situaţie de incapacitate, exercitatea eficientă a capacităţii juridice şi a dreptului acestora de a vota şi a fi aleşi”, a menţionat Josef Neumann (Germania, SOC), raportor al Congresului.

Alte subiecte discutatea în prima zi a sesiunii au vizat cooperarea inter-regională, rolul mass-media în edificarea unei democraţii participative, dezbaterea promovarea eticii publice şi prevenirea corupţiei la nivel regional. În recomandarea cu privire la rolul mass-media regionale în construcţia unei democraţii participative, Congresul recomandă revizuirea cadrelor normatice existente, garantarea unei susţineri permanente pentru mass-media regionale şi facilitarea dezvoltării mass-media fără scop lucrativ şi a mass-media asociative, precum şi revizuirea regulilor relative la proprietatea mass-media în scopul de a asigura o mai mare transparenţă şi un pluralism sporit. Johan van den HOUT, Olanda (R, SOC), raportor la acest subiect a menţionat că evoluţia legăturii între mijloacele mass-media tradiţionale şi cele noi necesită o reexaminare a politicilor actuale în materie de mass-media la toate bivelurile guvernării. De asemenea, în opinia raportorului, ar trebui eliminat "decalajul digital" și promovată o educație media.

Pentru a doua zi a sesiunii este prevăzută abordarea subiectelor: promovarea diversităţii prin educaţie interculturală şi strategii de comunicare, problemele tinerilor.

La 16 octombrie, la sesiunea plenară vor fi prezentate,  puse în discuţie şi adoptate documente cu privire la contribuţia Congresului la politica de vecinătate a Consiliului Europei, revizuirea Cartei Congresului, tensiunile separatiste din Ucraina şi ţările vecine. Cât priveşte ultimul subiect, vor fi prezentate rapoarte de către Vyacheslav Nehoda, prim-viceministru pentru dezvoltare regională, servicii locative şi comunale din Ucraina, Valeriu Chiveri, viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Oleksii Reznikov, viceprimar, preşedintele Consiliului Municipal din Kiev, Tengiz Shergelashvili, Viceministru al dezvoltării regionale şi Infrastructurii din Georgia. va fi supusă dezbaterii şi votului o Declaraţie la acest subiect, în spiritul "Declaraţiei de la Chişinău", adoptată de către Comitetul de monitorizare al Cartei europene a autonomiei locale.

În Declaraţie Congresul condamnă intervenţia militară a Rusiei în estul Ucrainei şi toate formele de presiune pe care aceasta le exercită asupra ţărilor din vecinătatea sa. În document se mai menţionază că securitatea întregului continent este pusă în pericol din cauza că Rusia în repetate rânduri a încălcat normele internaţionale, precum şi principiile şi valorile Consiliului Europei pe care s-a obligat să le respecte atunci când a aderat la această Organizaţie.

"Principiile dreptului internaţional cum ar fi integritatea teritorială, suveranitatea şi inviolabilitatea hotarelor recunoscute internaţional ale statelor sunt esenţiale pentru soluţionarea paşnică a conflictelor din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan şi Republica Moldova, care în prezent se confruntă cu mişcări separatiste. Separatismul armat, susținut de mercenari și intervenția trupelor străine, contravine valorilor apărate de Congres și a creat o criză umanitară pe care autoritățile naționale și comunitatea internațională trebuie să o rezolve împreună." - este menţionat în Declaraţie.

Lucrările sesiunii Congresului pot fi urmărite în direct.
 

Informaţii suplimentare

Viceministrul Valeriu Chiveri efectuează o vizită de lucru la Strasbourg: Comunicat de presă al MAEIE. - 17 octombrie 2014.

 
 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
RSS
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 Vizita Preşedintelui RM, Nicolae Timofti la Bruxelles
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida