Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Relaţii externe
PEV (ENP)

Obiectivul politicii europene de vecinătate (PEV) constă în împărţirea, cu ţările vecine, a beneficiilor care rezultă din existenţa UE, ceea ce contribuie la creşterea stabilităţii, securităţii şi bunăstării tuturor.

Politica europeană de vecinătate îşi propune să prevină apariţia unor decalaje între Uniunea Europeană extinsă şi vecinii săi, oferindu-le acestora din urmă posibilitatea de a participa la diferite activităţi ale UE, printr-o cooperare mai strânsă în domeniile politic, economic şi cultural.

Această iniţiativă politică ambiţioasă, lansată în 2003, prevede transformarea treptată a relaţiilor comerciale şi de cooperare tradiţionale, în vederea obţinerii unui grad de integrare mai ridicat între UE şi ţările vecine. Pe plan economic, PEV le oferă acestor ţări relaţii comerciale preferenţiale, o participare pe piaţa internă a UE, o legătură mai bună cu Uniunea (de exemplu, în sectoarele energiei, transportului şi telecomunicaţiilor), posibilitatea de a participa la anumite programe ale UE şi o asistenţă financiară şi tehnică substanţială.

Mai mult

Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană
Europe Aid
Serviciul european de acţiune externă

Serviciul european de acţiune externă  PEV

 Biroul de Asistenţă Tehnică pentru Schimbul de Informaţii (TAIEX)

Parlamentul European 

Comisia pentru afaceri externe

Adunarea Parlamentară EURONEST

Consiliul Uniunii Europene
Banca Europeană de Investiţii -PEV
Comitetul  Regiunilor al UE  si Partneriatul Estic
CORLEAP

Comitetul Economic și Social European (CESE)
PEV in diverse domenii de politică ale UE

Agricultură si Dezvoltare Rurala (AGRI
Relațiile bilaterale cu țările vecine

 Combaterea schimbărilor climatice (CLIMA)
 Lucrul cu partenerii internaționali

Rețele de comunicații, conținut și Tehnologie
Relațiile bilaterale cu țări terțe

Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid
Vecinătate și Rusia

Educatie si Cultură (EAC)
Cooperarea internațională

Afaceri Economice si Financiare (ECFIN) PEV

Ocuparea forței de muncă
Relații Externe

Energie
Energie din exterior

Întreprinderi și Industrie
Promovarea vecinătății europene

Mediu Vecinii Estici

Afaceri interneAfaceri Internaționale

Ajutor Umanitar și Protecție Civilă
 Aid in actioAjutor în acțiune (harta lumii interactive

Justitie (JUST)
Ţările din vecinătate

Afaceri maritime si Pescuit (MARE)
Strategii regionale

Mobilitate si Transporturi (MOVE
IRelatii nternationale relations

Politica Regionala (REGIO) PEV

Сercetare SI INOVARE (RTD Cooperarea internațională

 Statistică  Țările PEV
Comerț (TRADE)  Tări și regiuni
 
  PE


Legislaţie
Publicaţii şi comunicate de presă

Librărie UE
Europe Aid Comisia Europeana - (PEV)
ENPI Centre
 
Eurostat enp 2012
Biblioteca virtuala/ Moldova Europeana

PEV
PEV: Documente Oficiale
PE
Digest-ul European/ Moldova Europeana

PEV
PE
 

 


Glosare


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida