Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Raportul 2015 privind adecvarea pensiilor : gradul de suficienţă a veniturilor persoanelor în etate în UE în prezent şi pentru viitor
The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU
Organizatia: Comisia Europeană
Locul: Luxembourg
Anul publicarii: 2015
Pagini: 291
Acces: PDF , On-line
Conform unui nou raport, sistemele de pensii din UE ar putea să asigure pensii adecvate generațiilor viitoare de pensionari cu condiția implementării unor politici ferme care să le permită lucrătorilor să rămână activi profesional până ce ating vârsta legală de pensionare.

Conform unui nou raport, sistemele de pensii din UE ar putea să asigure pensii adecvate generațiilor viitoare de pensionari cu condiția implementării unor politici ferme care să le permită lucrătorilor să rămână activi profesional până ce ating vârsta legală de pensionare.

Sistemele de pensii din Europa ar putea să asigure pensii adecvate și generațiilor viitoare de pensionari cu condiția ca statele membre să implementeze politici ferme care să permită unui număr cât mai mare de lucrători să continue să își desfășoare activitatea profesională până ce ating vârsta legală de pensionare, iată una dintre principalele concluzii ale unui nou raport privind caracterul adecvat al pensiilor. Politicile în domeniul ocupării forței de muncă ar trebui să le ofere lucrătorilor în vârstă mai multe posibilități de a rămâne mai mult timp pe piața forței de muncă. Sistemele de pensii trebuie să ofere însă și protecție celor care nu pot rămâne pe această piață destul de mult timp pentru a acumula suficiente drepturi de pensie. Concluziile Raportului din 2015 privind adecvarea pensiilor vor fi aprobate astăzi de Consiliul pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori.

Salutând apariția acestui raport, Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă a declarat: „Recentele reforme ale sistemelor de pensii s-au concentrat pe asigurarea de pensii pentru un număr mult mai mare de persoane vârstnice fără ca finanțele publice să fie destabilizate. Se poate face însă acest lucru doar dacă se oferă marii majorități a populației destule oportunități de a continua să lucreze până când ajunge la vârsta legală de pensionare, care se preconizează că va crește pe tot teritoriul UE Prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a investi suficient de mult în competențele și în sănătatea oamenilor pentru a le permite să utilizeze aceste oportunități. Trebuie, de asemenea, să fim solidari cu cei care nu pot face acest lucru și care ar putea să fie nevoiți să se bazeze pe indemnizații de șomaj sau prestații de invaliditate înainte de a ajunge la vârsta de pensionare.

Conform raportului, pentru întreaga UE, pensiile oferă în prezent majorității populației suficientă protecție împotriva sărăciei și o siguranță adecvată a veniturilor la vârste înaintate. În general, oamenii vârstnici din Uniunea Europeană se bucură de un nivel de trai apropiat de cel al populației mai tinere. În general, în UE, venitul mediu disponibil al persoanelor în vârstă de 65 de ani sau mai mult se situează la 93 la sută din venitul persoanelor sub 65 de ani. Chiar și pe durata crizei, persoanele în vârstă au fost mai bine protejate decât alte categorii de vârstă. Cu toate acestea, mai multe state membre trebuie să depună în continuare mai multe eforturi pentru eliminarea riscurilor legate de sărăcie și garantarea siguranței venitului la vârste înaintate.

La nivelul statelor membre, situația pensiilor este marcată de diferențe persistente de gen, femeile fiind mai expuse la sărăcie și având pensii mai mici decât bărbații, din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a îndatoririlor familiale. În medie, femeile trăiesc de asemenea mai mult decât bărbații și, prin urmare, este mai probabil să devină văduve și să ajungă să formeze gospodării dintr-o singură persoană, mai precare. În medie, în UE pensiile femeilor sunt cu 40 la sută mai mici decât cele ale bărbaților. Disparitatea de gen în privința pensiilor poate fi redusă, însă adesea este nevoie de eforturi pe termen lung în materie de politici care să combine, pe de o parte, politici vizând egalitatea de șanse între femei și bărbați în mai multe domenii înainte ca oamenii să ajungă la vârsta de pensionare, cu modificări ale sistemului de pensii, pe de altă parte.

În viitor, va fi din ce în ce mai important să se încheie o carieră profesională completă, de 40-45 de ani de contribuții la sistemul de pensii, pentru a se primi o pensie decentă. În unele state membre, menținerea în viitor a veniturilor după pensionare va depinde tot mai mult de sistemul de pensii private prin intermediul unor sisteme de pensii facultative sau planuri personale de pensii. Este nevoie de o cooperare strânsă între statele membre cu privire la pensiile suplimentare, inclusiv în ceea ce privește aspecte legate de disponibilitatea acestora, de gradul în care persoanele în cauză beneficiază efectiv de pensii și de acoperire. În funcție de practicile naționale, partenerii sociali pot juca un rol important în acest sens.

Recentele reforme ale sistemelor de pensii au amânat pensionarea și au restricționat ieșirile timpurii de pe piața forței de muncă. Succesul unor astfel de reforme va depinde în mare măsură de capacitatea lucrătorilor în vârstă de a rămâne activi profesional pe măsură ce crește vârsta de pensionare. În 2012, doar aproximativ jumătate din pensionările de pe piața forței de muncă s-au datorat faptului că lucrătorii au atins vârsta de pensionare. Multe persoane s-au pensionat mai devreme din motive precum sănătatea, șomajul și îndatoririle familiale. Din aceste motive, va fi extrem de important ca oamenilor să li se poată asigura atât competențele necesare, cât și asistență medicală și socială pentru ca aceștia să-și poată menține angajabilitatea pe măsură ce înaintează în vârstă. Comisia ia inițiative care merg în acest sens, cum ar fi recenta Recomandare privind șomajul de lungă durată, care vizează o mai bună sprijinire a șomerilor de lungă durată astfel încât aceștia să poată reveni pe piața forței de muncă și să evite să devină inactivi.

Context

Raportul trianual privind adecvarea pensiilor al Comitetului pentru protecție socială al UE monitorizează, la nivelul Uniunii Europene, gradul în care pensiile oferă populației un venit suficient la o vârstă înaintată, protejând-o împotriva sărăciei și permițându-i să beneficieze de un nivel de trai decent. Raportul examinează măsurile-cheie de reformare luate în trecut și destinate să asigure pensii adecvate și sustenabile din punct de vedere financiar și identifică nevoi care persistă în materie de reforme.

Raportul completează estimările din Raportul privind îmbătrânirea populației, elaborat în 2015 de Comitetul pentru politică economică, care analizează modul în care viitoarele cheltuieli cu pensiile vor avea repercusiuni asupra sustenabilității finanțelor publice.

Frequently asked questions: 2015 Pension Adequacy Report

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida