Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Lege privind ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Republica Moldova a ratificat Protocolul nr.15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

La data de 6 mai 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 59  din  04.04.2014 prin care a fost ratificat Protocolul nr.15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnat la Strasbourg la 24 iunie 2013.

Protocolul nr. 15 aduce o serie de amendamente la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, printre care: introduce expres principiul subsidiarităţii şi doctrina marjei de apreciere a statelor. De asemenea, protocolul reduce termenul de adresare a cererilor către Curte de la şase la patru luni, termen care începe a curge de la data ultimei decizii finale adoptate la nivel naţional. Protocolul va intra în vigoare după ce va fi ratificat de către toate statele-părţi la Convenţie.   

La momentul actual Protocolul 15 a fost ratificat de 7 state din 47 de state-părţi la Convenţie.
 

Informaţii suplimentare 

Căutare
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida