Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: GRETA
Raport privind implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova
Primul Raport de evaluare a situaţiei în Moldova elaborat de Grupului de experţi în combaterea traficului de fiinţe umane (GRETA) al Consiliului Europei a fost publicat la 22 februarie 2012.
Rezumat:

În raport, GRETA a menţionat măsurile luate de autorităţile moldoveneşti în vederea combaterii traficului de fiinţe umane, printre care adoptarea unei legi speciale în vederea combaterii traficului şi introducerea Sistemului Naţional de Orientare pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului.
 
Totodată, GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să elaboreze şi să implementeze măsuri suplimentare pentru identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de persoane. O atenţie deosebită trebuie acordată grupurilor vulnerabile la traficul de persoane, cum ar fi femeile din familii defavorizate social, femeile supuse violenţei în familie, copiii rămaşi fără îngrijire părintească şi copiii plasaţi în instituţii de stat.
 
În ceea ce priveşte asistenţa victimelor, GRETA consideră că sunt necesare măsuri suplimentare, în special pentru  asigurarea resurselor umane şi financiare suficiente pentru agenţiile implicate în furnizarea măsurilor de asistenţă şi pentru asigurarea participării eficiente a colectivităţilor locale la funcţionarea sistemului naţional de orientare. Mai mult, având în vedere numărul redus al victimelor care au primit despăgubiri din partea traficanţilor, GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să instituie un sistem public de indemnizare pentru victimele traficului de persoane.

Cât priveşte punerea în aplicare a legislaţiei penale, GRETA consideră că anchetarea infracţiunilor de trafic ar trebui să fie îmbunătăţită în scopul de a asigura că ele conduc la sancţiuni proporţionale şi disuasive. În acest context, o atenţie deosebită trebuie acordată la cazurile de TFU cu implicarea funcţionarilor publici.
Înainte de întocmirea raportului de evaluare, GRETA a avut consultări cu autorităţile competente şi organizaţiile non-guvernamentale şi internaţionale active în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova. Primul proiect confidenţial al acestui raport a fost trimis autorităţilor moldovene şi comentariile lor au fost luate în considerare în raportul final de evaluare adoptat de GRETA. Acest raport este publicat împreună cu comentariile finale ale autorităţilor moldovene, astfel cum prevede Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Pe baza raportului GRETA, Comitetul Părţilor la Convenţie va prevedea adoptarea de recomandări adresate Guvernului Republicii Moldova.

© Traducere neoficiala Moldova Europeana

Documente aferente:  Cuprins:

Căutare
Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida