Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Carta socială europeană (revizuită)
European Social Charter (revised)
Carta socială europeană (revizuită) a fost deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei la Strasbourg, la 3 mai 1996.
Carta revizuită va intra în vigoare după trei ratificări.
Această nouă Cartă este destinată unei mai bune garantări, la nivel internaţional, a drepturilor economice şi sociale fundamentale. Aceasta ţine cont de evoluţia societăţii contemporane care reuneşte într-un singur instrument internaţional toate drepturile garantate de Cartă (STE nr. 35) şi de Protocolul său adiţional (STE nr. 128) din 1988, precum şi următoarele amendamente şi noi drepturi adoptate de state:

Noi drepturi: dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale; dreptul la locuinţă; protecţia în caz de concediere; dreptul la protecţie împotriva hărţuirii sexuale şi a altor forme de hărţuire; drepturile lucrătorilor cu responsabilităţi familiale la egalitate de şanse şi tratament; drepturile reprezentanţilor lucrătorilor.

Amendamente: consolidarea principiului nediscriminării; îmbunătăţirii egalităţii femei/bărbaţi în toate domeniile reglementate de tratat; o mai bună protecţie a maternităţii şi protecţia socială a mamelor; o mai bună protecţie socială, juridică şi economică a copiilor în muncă şi în afara muncii; o mai bună protecţie a persoanelor cu handicap.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida