Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
Convenţia a fost deschisă pentru semnare Statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nememebre care au participat la elaborarea sa şi Uniunii Europene, la 16 mai 2005, la Varşovia. Republica Moldova a ratificat Convenţia la 19 mai 2006. Aceasta a intrat în vigoare la 1 februarie 2008.

Convenţia este un tratat fundamental orientat în special spre protecţia victimelor traficului şi apărării drepturilor acestora. De asemenea, el vizează prevenirea traficului, precum şi urmărirea traficanţilor.

Convenţia este aplicabilă în cazul tuturor formelor de trafic, fie că acestea sunt naţionale sau transnaţionale, sunt legate sau nu de criminalitatea organizată. Convenţia se aplică tuturor victimelor traficului: femei, bărbaţi sau copii şi tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, muncă forţată, etc.

Convenţia prevede instituirea unui mecanism de monitorizare independent care să garanteze respectarea dispoziţiilor sale de către Părţi.

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida