Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (STE, nr. 5) a fost deschisă semnării membrilor Consiliului Europei, la Roma, la 4 noiembrie 1950. Moldova a semnat Convenţia la 13 iulie 1995. Ea a intrat în vigoare pentru Moldova la 12 septembrie 1997.
Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14 şi însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13.

"Convenţia europeană a drepturilor omului" enunţă o listă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale:
 • dreptul la viaţă;
 • interzicerea torturii;
 • interzicerea sclaviei şi muncii forţate;
 • dreptul la libertate şi siguranţă;
 • dreptul la un proces echitabil;
 • nicio pedeapsă în afara legii;
 • dreptul la respectarea vieţii private şi de familie;
 • libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei;
 • libertatea de exprimare;
 • libertatea de întrunire şi de asociere;
 • dreptul la căsătorie;
 • dreptul la un recurs efectiv;
 • dreptul la un proces echitabil;
 • interzicerea discriminării

Alte drepturi au fost adăugate prin protocoalele adiţionale la Convenţie. Părţile s-au angajat să recunoască aceste drepturi şi libertăţi oricărei persoane aflate în jurisdicţia lor.

Convenţia prevede un mecanism internaţional de control. În scopul asigurării respectării angajamentelor Părţilor, a fost instituită, la Strasbourg, Curtea europeană a Drepturilor Omului. Curtea statuează asupra cererilor individuale şi interstatale. La solicitarea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, Curtea poate, în egală măsură, să formuleze avize consultative privind interpretarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale.

Hotărârile Curţii sunt obligatorii pentru părţile în proces care vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a li se conforma. executarea hotărârilor este supravegheată de către Comitetul Miniştrilor. Secretarul General al Consiliului Europei poate cere Părţilor să furnizeze explicaţii cu privire la maniera în care dreptul intern asigură aplicarea Convenţiei.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida