Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţia privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenţia de la Lanzarote)
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse
Convenţia de la Lanzarote a fost deschisă semnării la 25 octombrie 2007. Ea a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 iulie 2012.
Scopurile prezentei Convenţii sunt:
  1. prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor;
  2. protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale şi ale abuzurilor sexuale;
  3. promovare cooperării la nivel naţional şi internaţional împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.
Pentru a asigura punerea În aplicare eficientă a prevederilor sale de către Părţi, prezenta Convenţie instituie un mecanism special de monitorizare.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida