Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Convenţie civilă privind corupţia
Civil Law Convention on Corruption
Organizatia: Consiliul Europei
Locul: Strasbourg
Anul publicarii: 1999
Pagini: 5
Acces: On-line
Limba: Franceza, Engleza, Rusa,
Convenţia civilă asupra corupţiei a fost semnată la Strasbourg, la 4 noiembrie 1999.
Republica Moldova a semnat Convenţia la 4 noiembrie 1999 şi a ratificat-o la 17 martie 2004.
Convenţia a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 01 iulie 2004.
Rezumat

Obiectivul principal al convenţiei constă în dezvoltarea normelor comune în ce priveşte anumite infracţiuni ale corupţiei.
 
Fiecare Parte este obligată să prevadă în dreptul său intern recursuri eficiente în favoarea persoanelor care au suferit prejudicii rezultând dintr-un act de corupţie, pentru a le permite să-şi apere drepturile şi interesele, inclusiv posibilitatea de a obţine despăgubiri.
 
Convenţia este divizată în trei capitole: măsuri de întreprins la nivel naţional, cooperarea internaţională şi monitorizarea punerii în aplicare, clauze finale.
 
Convenţia abordează următoarele aspecte:
 
Indemnizaţia pentru pagube;
Responsabilitatea (inclusiv a Statului în cazul comiterii actelor de corupţie de către funcţionari publici);
Validitatea contractelor;
Protecţia salariaţilor care denunţă fapte de corupţie;
Claritate şi fidelitate în stabilirea bilanţului contabil şi audit;
Obţinerea de probe;
Măsuri conservatoare necesare prezervării drepturilor şi intereselor Părţilor în timpul procedurilor civile consecutive unui act de corupţie.;
Cooperare intenaţională.
 
Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) asigură monitorizarea punerii în aplicare a prezentei Convenţii de către Părţi.

Informaţii suplimentare
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida