Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protocolul adiţional la Convenţia penală privind corupţia
Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption
Protocolul adiţional la Convenţia penală privind corupţia a fost deschis semnării la Strasbourg, la 15 mai 2003.
Republica Moldova a ratificat Protocolul la 22 august 2007.
Protocolul a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 01 decembrie 2007.
Rezumat

Protocolul a fost adoptat în scopul completării Convenţiei penale privind corupţia pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei. Acesta extinde câmpul de aplicare a Convenţiei asupra arbitrilor în materie comercială, civilă , etc, precum şi asupra juraţilor, completând astfel dispoziţiile Convenţiei care vizează protejarea jurisdicţiilor împotriva corupţiei. Ţările care l-au ratificat trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul de a considera ca infracţiune penală corupţia activă şi pasivă a arbitrilor şi juraţilor naţionali şi străini.

De asemenea, protocolul permite o punere în acţiune mai largă a Programului de acţiuni împotriva corupţiei.

Informaţii suplimentare

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida