Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: IPRE
Un an de la începutul implementării provizorii a Acordului de Asociere RM-UE: Ce a reuşit Republica Moldova în această perioadă?
Raport preliminar
Autor: Groza I.
Anul publicarii: 2015
Pagini: 35
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acces: PDF , On-line
Prezentul raport este o încercare a autorilor de a analiza progresul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE în perioada 1 septembrie 2014–1 august 2015.
Raportul nu urmărește scopul prezentării unei analize exhaustive și cuprinzătoare a gradului de realizare a tuturor acțiunilor planificate pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada de referință, dar mai degrabă încearcă să prezinte opiniei publice o analiză generală a dinamicii procesului de implementare a domeniilor-cheie din Acordul de Asociere, contribuind astfel la creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor RM privind importanța Acordului de Asociere cu UE. În context, au fost analizate rezultatele-cheie înregistrate de autoritățile moldovenești planificate anticipat până la inițierea aplicării provizorii a Acordului de Asociere, precum și restanțele sau oportunitățile ratate în implementarea acestuia.

Sursa principală de evaluare a progresului în realizarea Acordului de Asociere este Planul național de implementare a Acordului de Asociere (PNIAA) adoptat de Guvernul RM la 24 iunie 2014, care prevede, în total, aproximativ 1800 de măsuri/acțiuni de implementare până la sfârșitul anului 2016, inclusiv peste 400 de acțiuni care includ termenul limită de punere în aplicare – 1 august 2015, inclusiv cele cu termen de realizare continuu. De asemenea, în procesul de definitivare a raportului, autorii s-au bazat pe alte surse de informații publice oferite de autoritățile RM și instituțiile Uniunii Europene, precum și în rezultatul discuțiilor cu experții din instituțiile naționale, societatea civilă, dar și a experților europeni.

În sensul prezentei analize, autorii inițial au prezentat o scurtă informație cu privire la Acordul de Asociere, prioritățile-cheie care sunt reflectate în instrumente cheie de implementare la nivel național, cum este PNIAA și programul legislativ adoptat de Parlamentul RM sau cele convenite cu Uniunea Europeană, cum este Agenda de asociere RM-UE, care include, în total, aproximativ 257 de priorități cu termen de implementare până la sfârșitul anului 2016.
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Obiectiv European
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida