Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
05.03.2013
Sursa: none
Vizita Comisarului pentru Drepturile Omului în Republica Moldova
Nils Muižnieks, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului se află în vizită în Moldova, în perioada 4-7 martie 2013.
Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă în cadrul Consiliului Europei.  Misiunea sa constă în promovarea conştientizării şi respectării drepturilor omului în cele 47 de State membre ale Consiliului Europei.

În conformitate cu mandatul său, Comisarul CoE pentru Drepturile Omului întreprinde vizite în Statele membre ale Consiliului Europei pentru a se documenta cu privire la respectarea drepturilor omului în ţara respectivă.

Vizitele vizează consolidarea unui dialog direct cu autorităţile pentru a examina unul sau mai multe puncte specifice. În rezultatul vizitei este elaborat un raport care cuprinde concluzii şi recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea situaţiei.

În 2008, a fost finalizat ciclul complet de evaluare a vizitelor de ansamblu. Cele 47 de state membre au fost vizitate pentru o evaluare completă a situației drepturilor omului.

În prezent, Comisarul efectueaza  vizite orientate în măsură mai mare pe situaţia din statele membre, ceea ce duce la rapoarte mai scurte, cu accent pe teme specifice și publicate la scurt timp după vizită. Unele dintre aceste rapoarte se pot referi la situații de criză și de protecție a drepturilor omului în zonele de conflict. De asemenea, Comisarul consolidează capacitatea Oficiului său de a reacţiona operativ  la evoluțiile care ar putea afecta drepturile omului în Statele membre.

Ultima dată Republica Moldova a fost vizitată, la 16-17 ianuarie 2012, de Comisarul precedent al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg,

Actualul Comisar al CoE, Nils Muižnieks, a preluat atribuţiile la 1 aprilie 2012.

În cadrul vizitei întreprinse în Moldova în perioada 4-7 martie 2013, Comisarul CoE, Nils Muižnieks a avut o întrevederea cu Iurie Leancă, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Au fost evocate priorităţile RM în relaţia cu Consiliului Europei, care vizează trecerea la etapa de post-monitorizare şi rolul procesului de integrare europeană, ce a creat un mediu propice transformărilor democratice interne şi realizărilor în domeniul drepturilor omului.
 
De asemenea, au fost abordate aspectele politicilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, inclusiv reformele sistemului judiciar, procuraturii, precum şi implementarea noului cadru normativ în domeniul anti-discriminării. Un capitol aparte al discuţiei a constituit situaţia drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM.

La rândul său, ministrul Iurie Leancă a mulţumit comisarului european pentru asistenţa acordată ţării noastre în procesele iniţiate de ameliorare a mecanismelor de promovare şi protecţie a drepturilor omului.

Consiliul Europei insistă asupra continuării reformelor inițiate de Guvernul Republicii Moldova în sectorul Justiției. Declarația a fost făcută de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu ministrul Justiției, Oleg Efrim.

În cadrul discuției pe care au purtat-o cu această ocazie, Nils Muiznieks și-a manifestat interesul acțiunilor întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru implementarea Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției.

În context, Oleg Efrim a menționat un șir de inițiative legislative promovate de Ministerul Justiției, cum ar fi pachetul de legi cu privire funcționarea sistemului judecătoresc, adoptat de Parlament anul trecut deopotrivă cu Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, elaborarea unui proiect ce vizează îmbunătățirea procedurilor de răspundere disciplinară a magistraților, un amplu pachet de modificări la legislația în vigoare care să instituie măsuri drastice de prevenire și combatere a corupției, dar și un proiect ce privește majorarea salariilor judecătorilor. De asemenea, s-a făcut referință la proiectul Legii cu privire la avocații parlamentari sau Legea privind egalitatea de șanse, a cărei funcționare urmează să fie asigurată de Consiliu al cărui membri sunt în prezent selectați. Toate aceste acțiuni au fost deja apreciate pozitiv de experții Consiliului Europei, a declarat ministrul Justiției, subliniind că reforma promovată actualmente în sistemul Justiției este cea mai ambițioasă din ultimii 20 de ani.

La fel, cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii pe marginea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru a asigura independența magistraților, precum și pentru responsabilizarea activității acestora.

La 5 martie 2013 Comisarul CoE pentru drepturile Omului a avut o întrevedere cu Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii, Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului Nils MUIZNIEKS a salutat progresele înregistrate de către Republica Moldova în domeniul protecției drepturilor omului. De asemenea, oficialul european a opinat în favoarea unui dialog continuu şi productiv în procesul de cooperare, inclusiv de extindere a parteneriatului existent, prin implementarea unor proiecte concrete în domeniu.
În același context, Președintele Parlamentului Marian Lupu a apreciat parteneriatului Republicii Moldova cu Consiliul Europei, care rămâne a fi forumul pan-european principal în promovarea reformelor democratice, drepturilor omului şi statului de drept pe continent. Șeful Legislativului a menționat că procesul de integrare în UE a creat un mediu propice modernizării şi transformărilor democratice interne ce a fost utilizat pentru realizări considerabile în domeniul drepturilor omului și că obiectivul central al Moldovei în cooperarea cu Consiliul Europei vizează încheierea monitorizării Republicii Moldova şi trecerea la etapa de post-monitorizare.
 
La același subiect, Marian Lupu a apreciat înalt activitatea Comisarului pentru Drepturile Omului şi exprimat recunoștință pentru interesul manifestat faţă de situaţia drepturilor omului în țara noastră. Șeful Legislativului a relevat că, în prezent, sub egida Comisiei parlamentare speciale se desfăşoară concursul de selecţie a membrilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul anti-discriminare). Discuţiile la tema anti-discriminării au demonstrat necesitatea intensificării cu prioritate a eforturilor de consolidare a toleranţei, precum şi importanţa unui sprijin public pentru principiile consfinţite în legea respectivă.
 
Cu referință la procesul de reglementare a conflictului transnistrean, Marian Lupu a declarat că acesta necesită un nou impuls politic. Sprijinim promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și mulţumim pentru asistenţa acordată de Consiliul Europei în acest sens şi includerea capitolului privind drepturile omului, a spus Marian Lupu.

"Republica Moldova trebuie să continue eforturile în vederea consolidării independenței, integrităţii și a imparțialităţii sistemului judiciar, acordând drepturilor omului prioritate în cadrul planului reformelor în curs de desfășurare", a declarat Nils Muižnieks, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, la încheierea vizitei sale de patru zile în Moldova.

Comisarul solicită mai multe eforturi pentru a garanta că selectarea, numirea și promovarea judecătorilor sunt bazate pe merite. "Un mecanism disciplinar credibil și competent este de o importanță esențială pentru promovarea integrității și imparțialității judecătorilor și creșterea încrederii publicului în sistemul judiciar".Informaţii suplimentare

Întrevederea ministrului Iurie Leancă cu Nils Muiznieks, Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului: Comunicat de presă: o4.03 2013

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei îndeamnă autoritățile Republicii Moldova să continue reformele inițiate în sectorul justiției: Comunicat de presă al Ministerului Justiţiei din 04.03.2013

Marian Lupu a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Nils MUIZNIEKS: Comunicat de presă al parlamentului RM.

Protecţia drepturilor omului în Republica Moldova necesită eforturi stabilite de comun acord: Declaraţia Comisarului CoE pentru Drepturile Omului la încheierea vizitei în Moldova, 4-7 martie 2013.


Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Vizitele oficialilor UE

26.09.2016 -Vizita Comisaului European pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn
06.11.2014


22-23.10.201
5 -Vizita Comisarului  european pentru comerţ, Cecilia Malmström


27-28.04.2015
-Vizita Preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk

 

 
Arhiva
27.08.2014

Vizita Comisarului European pentru pentru energie, Günther Oettinger,
cu ocazia inaugurării gazoductului Iaşi-Ungheni


20-21.07.2014
Vizita Comisarului European pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor, Tonio Borg

19-20.06.2014 Vizita Vicepreşedintelui Comisiei Europene, Comisarului UE pentru Transport, Siim Kallas

Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso

12.06.2014
Conferința privind investițiile In RM
29.11.2012

22-23.05.2014
Comisarul European  pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș
Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom13.05.2014 - Vizita Preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy

06-07.02.2014 
Vizita oficiala a Presedintelui BERD -  Suma Chakrabarti si al Presedintelui BEI - Werner Boyer


23.01.2014
Vizita Comisarilor Europeni Dacian Cioloş şi Stefan  Fule
cu ocazia Conferinţei Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

01/09/2014 Vizita  comisarului european Stefan Fule
11-12.10.2013
Vizita Comisarului European pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş
3-5.10.2013
Vizita Comisaului european pentru extindere şi politică de vecinătate, Stefan  Fule
18.05.2013 Vizita comisarului european Stefan Fule cu ocazia Zilei Europei
09.07.2013 Vizita Înaltului reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate,
vicepreşedintele Comisiei Europene, Catherine Ashton

27.02.2012 -Vizita Comisarului  UE pentru comerț, Karel De Gucht

Vizitele oficialilor CoE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida